تبیان، دستیار زندگی
به جای دریاچه ها، درختان و پرندگان سخن بگو بگو آنچه را که آن ها می خواهند بگویید آرام و مغرور باش و هر فرصتی را به خوبی به دست بگیر از امید بگو، بلند بگو، صدای طبیعت هستی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نجوای طبیعت
نجوای طیبعت

به جای دریاچه ها، درختان و پرندگان سخن بگو

بگو آنچه را که آن ها می خواهند بگویند

آرام و مغرور باش و هر فرصتی را به خوبی به دست بگیر

از امید بگو، بلند بگو تو صدای طبیعت هستی

به جای جنگل ها و نهرها سخن بگو

به جای حیات وحشی سخن بگو و آرزوهای بزرگ را در خواست کن.

با شجاعت سخن بگو، سخن بگو و سخن بگو

با نجوا و یا فریاد آن را به نگارش در بیاور.

شاعران جوان به خاطر هوای پاک و رودخانه برخیزید

شعر سپید یا غنایی پیغام شما را بیان خواهد کرد

حقیقتی برای شهروندان آینده ی زمین

از آزادی ات، دوستانت و ارزشت سخن بگو

به جای آیندگان سخن بگو، با اینکه هنوز جوان هستی

به جای جنگل سخن بگو، قلم تو زبان اوست

جهان در انتظار شنیدن آوازهای توست

کلمات از قدرت خاصی برخوردارند، می توانی اشتباهات را به نگارش در بیاوری

به ما بیاموز و ما را با شعرها و آوازها هدایت کن

به جای طبیعت، درختان، پرندگان سخن بگو

نجوای طیبعت

                                                                                       گروه کودک نوجوان سایت تبیان_ترجمه:نعیمه درویشی

مطالب مرتبط

به ساغر لطیفه گو،بگو لطیفه اى بگو

دوچرخه

آسمان هنوز آبى است

معمار دانایی

زیر سایه ی درخت

شعرهای ناتمام

رنگ بهشت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.