تبیان، دستیار زندگی
آیا كسی می تواند مانع حركت امواج تلویزیون شود و آن را پشت پنجره خانه متوقف كند ؟! ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی جنبشی و صورت های آن

تا كنون با انرژی جنبشی آشنا شده اید. اما  پیش از این ما نام برخی از انرژی ها را شنیده ایم . مثل انرژی نورانی، امواج رادیویی یا صوتی.

انرژی جنبشی و صورت های آن
انرژی جنبشی و صورت های آن

آیا نور ساكن است یا در حال حركت؟

آیا شما قادر هستید صدا را در یك مكان متوقف كنید؟

آیا كسی می تواند مانع حركت امواج تلویزیون شود و آن را پشت پنجره خانه  متوقف كند؟!

پاسخ سوالات فوق ما را به این مطلب راهنمایی می كند كه این انرژی ها را به عنوان صورت هایی از انرژی جنبشی بدانیم.

در درسهای آینده ما این انرژی را بهتر می شناسیم.

گروه مرکزیادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی