تبیان، دستیار زندگی
مواردی مثل انرژی موجود در باطری یا انرژی موجود در نفت و گاز یا انرژی موجود در بمب اتمی! را در نظر بگیرید . ایـن انرژی ها از چه نوعی می باشند ؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی پتانسیل و صورت های آن

همان طور كه می دانید نان دارای انرژی است. آیا نان حركت می كند؟! آیا انرژی نان از نوع جنبشی است؟!

ملاحظه می كنید سؤال بی ربطی است و جواب آن منفی است.

پس انرژی موجود در نان از چه نوعی است؟

مواردی مثل انرژی موجود در باطری یا انرژی موجود در نفت و گاز یا انرژی موجود در بمب اتمی! را در نظر بگیرید.ایـن انرژی ها از چه نوعی می باشند؟

انرژی پتانسیل و صورتهای آنانرژی پتانسیل و صورتهای آن

بدیهی است كه تمامی موارد فوق دارای انرژی هستند، اما در صورت  وجود شرایط لازم انرژی آن ها ظاهر و آزاد می گردد.

ظاهراً در این موارد ما نوعی انرژی ذخیره شده در اختیار داریم و بر این اساس ما این انرژی ها را صورت های انرژی پتانسیل می دانیم.

در درس های آینده، این انرژی ها را مرور می كنیم.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی