تبیان، دستیار زندگی
انرژی موجود در مواد غذایی از چه نوع است؟ چرا بنزین می تواند باعث حركت ماشین ها شود؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی شیمیایی

انرژی موجود در مواد غذایی از چه نوع است؟ چرا بنزین می تواند باعث حركت ماشین‌ها شود؟ چرا برگ گیاهان می توانند با جذب نور، میوه بسازند؟ در تمامی مواد فوق مشاهده می كنیم كه یك سری فعل و انفعال در ماده باعث تبدیل انرژی می شود.

انرژی شیمیایی

با کلیک در اینجا به فیلم توجه كنید. تركیب سدیم با آب چگونه است؟ بر اثر این تركیب چه نوع انرژی هایی آزاد می‌شود؟

همان طور كه مشاهده نمودید در واكنش فوق انرژی های حرارتی، صوتی، جنبشی و نور آزاد می گردد.

اما آیا به وجود آمدن این انرژی ها، با قانون بقای انرژی در تضاد نیست؟

در حقیقت، پذیرش قانون بقای انرژی، ما را به این سمت هدایت می كند كه انرژی جدیدی به نام انرژی شیمیایی تعریف كنیم.

به عبارت دقیقتر، انرژی شیمیایی، انرژی است كه درواكنش های بین مولكولی آزاد می گردد.

یكی از مواردی كه ما از انرژی شیمیایی استفاده می كنیم، سوخت ماشین ها می باشد. با کلیک در اینجا شما می توانید ساختمان یك موتور بنزینی را مشاهده می كنید.

آیا می توانید طرز كار این موتور و ٤ عمل اصلی صورت گرفته در آن را بیان كنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی