تبیان، دستیار زندگی
دو توپ هم جرم و هم شكل از بالای سطح شیب داری رها می شوند تا به تكه چوبی برخورد كنند ، یكی از این توپها خاصیت الاستیكی داشته و دیگری غیرالاستیك می باشد. ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

‏انرژی و نیرو

دو توپ هم جرم و هم شكل از بالای سطح شیب داری رها می شوند تا به تكه چوبی برخورد كنند، یكی از این توپ ها خاصیت الاستیكی داشته و دیگری غیرالاستیك می‌باشد.

‏انرژی و نیرو

به نظر شما كدام یك از این دو انرژی پتانسیل بیشتری دارند؟

آیا سرعت برخورد این دو توپ با چوب تفاوت می كند؟

كدامیك توانایی واژگون كردن تكه چوب را دارند؟

برای پاسخ به این سوال اینجا را کلیک کنید و به فیلم توجه كنید.

همان طور كه مشاهده نمودید هر دو توپ با یك سرعت به تخته چوب قائم برخورد می كنند ولی توپ الاستیك در حین برخورد نیروی بیشتری به تخته اعمال نموده و می تواند آن را واژگون كند.

پس می توان نتیجه گرفت كه نیروی وارده در حین برخورد تنها به سرعت جسم (یا انرژی جنبشی آن ندارد) بلكه به نوع برخورد(الاستیك و غیرالاستیك) نیز وابسته می باشد. در حالت كلی در شرایط مشابه، برخورد الاستیك نیروی بیشتری از برخورد غیرالاستیك وارد می كند.

جهت مشاهده مشابه این موضوع اینجا را کلیک کنید و به اتفاقی که درفیلم روی می دهد، توجه کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی