تبیان، دستیار زندگی
انرژی پتانسیل و جنبشی و قانون بقای انرژی اطلاعات كافی در مورد زمان پدیده ها به ما نمی دهند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی و زمان

به شكل زیر توجه كنید. در این شكل دو گلوله هم جرم و هم شكل از یك ارتفاع رها می شوند و هر دو به یك نقطه (در پایین سطح شیبدار) می رسند. اما حركت آن ها در دو مسیر مختلف روی می دهد به نظر شما كدام یك زودتر به پایین سطح شیبدار می رسند؟

انرژی و زمان

برای پاسخ به این سوال به اینجا را کلیک کنید و به  فیلم توجه كنید.

همان طور كه مشاهده نمودید علی رغم باور شما گلوله در سطح شیبدار مستقیم دیرتر رسید. این در حالی است كه سرعت هر دو گلوله در پایین سطح شیبدار ٣/١ متر بر ثانیه می باشد. از این موضوع می توان نتیجه گرفت كه:انرژی پتانسیل و جنبشی و قانون بقای انرژی اطلاعات كافی در مورد زمان پدیده ها به ما نمی دهند.

اگر قانع نشدید به مدل سازی زیر توجه كنید.

در این مدل سازی دو مسیر حركت ١ و ٢ برای حركت گلوله تعیین شده است. به نظر شما كدام گلوله زودتر می رسد؟ یكی از گزینه های داخل مدل سازی را انتخاب كنید (Select an answer) سپس روی كلید start تقه بزنید.

آیا حدس شما درست بود؟ (به جمله آبی رنگ در مدل سازی توجه كنید.)

جهت مشاهده مدلسازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی