سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همزمان با كاهش تعداد پیروان بیشتر ادیان، روز به روز بر تعداد مسلمانان ‏امریكایى افزوده مى‏شود. علل عمده این‏امر، مهاجرت مسلمانان سایر نقاط جهان‏به آمریكا و افزایش تعداد مسلمانان متولداین كشور است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینده اسلام در امریكا

همزمان با كاهش تعداد پیروان بیشتر ادیان، روز به روز بر تعداد مسلمانان ‏امریكایى افزوده مى‏شود. علل عمده این‏امر، مهاجرت مسلمانان سایر نقاط جهان‏به آمریكا و افزایش تعداد مسلمانان متولداین كشور است. امروزه گفته مى‏شود كه‏سرعت گسترش اسلام در آمریكا بیش ازدیگران ادیان است، ولى باز هم اثر ونفوذ مسلمانان در فرهنگ آمریكایى‏بسیار كم مى‏باشد. مسلمانان در چنین‏جامعه‏اى كه غلبه با تفكر سكولاریسم‏مسیحیت و آیین یهودى است، باید افكارعمومى را به سوى دین اسلام جلب كنند. بزرگ‏ترین مانع تبلیغ اسلام در آمریكا،تصور منفى ایجاد شده درباره اسلام را به‏صورت نابود كننده تمدن غرب جلوه‏مى‏دهد. مسلمانان سعى دارند كه این‏تصور ضد اسلامى را از میان بردارند، ولى حوادثى چون بمب‏گذاریهاى ‏نیویورك و غیره، كار را برایشان مشكل‏تر كرده است.

  طبق برآورد بیشتر كارشناسان، جمعیت‏كنونى مسلمانان در آمریكا بین چهار تاشش میلیون نفر است. اگر جمعیت‏مسلمانان با همین روند به افزایش خودادامه دهد، تا پایان این قرن مسلمانان در جمعیت‏ خود از یهودیان سبقت‏ خواهند گرفت. اگرچه مناطق بزرگ مسلمان‏نشین ‏در نیویورك، لس‏آنجلس، دیزایت، شیكاگو، و واشنگتن‏ دى سى واقعند. درمناطق كوچك و بزرگ ایالات متحده‏هزار و یكصد باب مسجد وجود دارد. به‏رغم رشد روزافزون جمعیت، سطح‏نمایندگى فرهنگى و اجتماعى مسلمانان‏در ایالات متحده بسیار پایین است،به‏نحوى كه هیچ‏یك از اعضاى كنگره یاشهرداران، مسلمان نیستند و این درحالى‏است كه درمیان مسلمانان آمریكا،شخصیت‏هاى معروف ورزش جهان مانندمحمدعلى كلى (بوكسور) و كریم‏عبدالجبار (قهرمان بسكتبال) نیز وجوددارند.

هنگامى‏كه وقایعى چون حمله آمریكابه عراق و یا لیبى صورت مى‏گیرد،تعصبات ضداسلامى موجود در آمریكاشدت یافته، منجر به تهدیدات تلفنى وبمب‏گذارى مى‏شود و فرد معترض به این‏جنایات نیز مورد انتقام قرار مى‏گیرد.

  مسلمانان نیز پس از تجربه این اوضاع‏در طول سالیان متمادى، همانند سایر اقلیت‏ها شروع به منظم كردن صفوف‏خود براى تحقق خواسته‏هاى خویش ‏نموده‏اند. چنان‏كه سه سال پیش به تاسیس‏شوراى اسلامى آمریكا پرداخته‏اند. سایر مؤسسه‏هاى مشابه عبارتند از انجمن‏اسلامى آمریكاى شمالى، حوزه اسلامى‏آمریكاى شمالى و گروه آمریكایى - عربى ضد تبعیضات. نهضت‏هاى اسلامى‏ضد دولتى در كشورهاى عضو اتحادجماهیر شوروى سابق و یا متحدین آن‏نیز باعث جلوه بیشتر اسلام به‏عنوان یك‏مكتب انقلابى شده است؛ افغانستان وتاجیكستان از جمله این كشورهایند. درباره مجاهدین گفته مى‏شود كه آنها مى‏خواهند حكومتهاى سكولار را دركشورهایى چون مصر منقرض و به‏جاى‏آنها حكومتهاى اسلامى برقرار كنند، ولى‏بزرگترین بدبینى آمریكاییها نسبت ‏به‏ اسلام، از وقایع خاورمیانه ناشى مى‏شود. رسانه‏هاى غرب نه ‏تنها وقایع مجرمانه را به اسلام و مسلمانان نسبت مى‏دهند، كه ‏آیین اسلام و مسلمانان را به‏عنوان تاییدكننده هر فاجعه در هر نقطه جهان جلوه‏مى‏دهند.

رشد سریع جمعیت مسلمانان ایالات ‏متحده در دهه 1980 آغاز شد. طبق‏ آمار شوراى اسلامى آمریكا و سایر گروه هاى اسلامى، جمعیت مسلمانان درحال حاضر از سریع‏ترین رشد (درمقایسه با جمعیت پیروان سایر ادیان درآمریكا) برخوردار است

عرضه اسلام به آمریكا

  زمان ورود اولین مسلمان به آمریكامشخص نیست. بنابر نظر مورخان،نخستین مسلمانى كه وارد آمریكا شده‏است، شخصى به‏نام «ایستى وینكو» بوده‏است كه در سال 1539 میلادى «ماركوس‏دنیسا» را در كشف آریزونا راهنمایى‏كرد. دومین نفر نیز «حج على‏» بود كه‏بعدها با نام «ماى جولى‏» مشهور شد. وى‏شتربان بود و طبق یك معاهده رسمى درنیمه قرن نوزدهم میلادى براى شتربانى‏در بیابان‏هاى آریزونا و كالیفرنیا وارد این‏سرزمین شد. سپس تعداد نامعلومى ازمسلمانان آفریقایى به‏عنوان برده به‏آمریكا آورده شدند، اما این افراد واداربه پیروى از آیین مسیحى شدند و تاثیرآنها در فرهنگ آمریكا محدود گردید.فقدان فرهنگ اسلامى در ایالات متحده،باعث كمبود قابل توجه میزان مهاجرت‏مسلمانان به این سرزمین شد. مسلمانانى‏كه در سالهاى 1880 تا 1900 و 1910میلادى وارد آمریكا شدند نیز بیشتربى‏سواد و كارگر بودند. مسلمانان نیز مانندبیشتر مهاجرانى كه از ساحل شرقى‏مى‏آمدند، در نیویورك، ماساچوست وپنسلوانیا اقامت گزیدند. بعدها بسیارى ازمسلمانان به شهرهاى صنعتى میشى‏گان،اوهایو، انیدیانا و رالینایس تغییر مكان‏دادند و عده‏اى نیز شروع به كشاورزى درمنطقه آیوا نمودند. سلسله مهاجرت‏هاى‏مسلمانان هندى و پاكستانى در زمان‏هاى‏بعد آغاز شد.

پس از جنگ جهانى اول، مسلمانان به‏تاسیس گروههاى فرهنگى و مساجد پرداختند. اولین مسجد در منطقه‏ى آیوا در ابتداى دهه 1920 میلادى بنا گردید.

 

وضعیت فعلى

  رشد سریع جمعیت مسلمانان ایالات‏متحده در دهه 1980 آغاز شد. طبق‏آمار شوراى اسلامى آمریكا و سایرگروههاى اسلامى، جمعیت مسلمانان درحال حاضر از سریع‏ترین رشد (درمقایسه با جمعیت پیروان سایر ادیان درآمریكا) برخوردار است. بیش از یك‏میلیون پناهنده، فقط از كشورهاى ایران وافغانستان وارد آمریكا شده‏اند. تخفیف‏قوانین مهاجرت اتباع خارجى در زمان‏ریاست جمهورى لندن بى. جانسن، دردهه 1960 میلادى، باعث افزایش میزان‏مهاجرت مسلمان به ایالات متحده شد. ازسوى دیگر، احیاى اسلام در خاورمیانه ودر نتیجه آن، منقرض شدن حكومت‏شاهنشاهى در ایران باعث‏شد كه بسیارى‏از مسلمانان ظاهرى، در سطح عملى نیزدین اسلام را بپذیرند. این عده ازمسلمانان كه دقیقا به انجام وظایف دینى‏خود مى‏پردازند تعداد قابل توجهى ازمهاجران مسلمان را تشكیل مى‏دهند وشامل دانشجویان عربستان، كویت و سایركشورهاى خاورمیانه نیز مى‏باشند. در این‏كشورها درآمد به‏دست آمده از صدورنفت، به بسیارى از خانواده‏ها این توانایى ‏را مى‏دهد كه فرزندانشان را براى ادامه‏ى ‏تحصیلات به خارج از كشور بفرستند.

  همزمان با افزایش میزان مهاجرت‏مسلمانان آمریكا، گرایش مردم آمریكا به‏دین اسلام نیز ادامه داشت. پیش از دهه0‏198، آمریكاییها و آفریقاییها بیشتركسانى را كه اسلام مى‏آوردند تشكیل‏مى‏دادند، ولى بعدها مردمان متعلق به‏سایر تیره‏هاى نژادى نیز اسلام را قبول‏كردند; اسپانیایى‏ها و سفیدپوستان از این‏جمله‏اند. با مهاجرت مسلمانان خارجى به‏آمریكا، تصور دیگران درباره اسلام، كه‏قبلا آن را منحصر به سیاهپوستان‏مى‏دانستند. تا حدود زیادى تغییر نمود.

مسلمانان آمریكا براى هماهنگى باتوسعه سریع اسلام، مساجد را مورداستفاده قرار دادند. 90 درصد مساجدفعلى در دهه‏هاى قبل بنا شده‏اند.مسلمانان آمریكا به‏طور تقریبى تمام‏امكانات خود را صرف بناى مساجد نمودند. در این حال، عربستان نیز بخشى ‏از مخارج را تامین كرده است.

 

آمارها درباره جمعیت مسلمانان

  از آنجا كه دفتر سرشمارى در ایالات‏متحده به شمارش جداگانه‏ى پیروان ادیان‏نمى‏پردازد. درباره جمعیت مسلمانان ونقاط مورد سكونت آنها آمار رسمى دردسترس نیست. البته بررسیهایى كه توسطمؤسسه‏هاى اسلامى انجام مى‏شود، حاوى‏اطلاعاتى در خصوص جمعیت مسلمانان‏مى‏باشد.

  چندى پیش منابع اسلامى (Islamic Resource institute) در یك بررسى‏از هر مسجد خواست‏بزرگ‏ترین گروه‏نژادى نمازگزاران را مشخص كنند. بابررسى نتایج معلوم شد كه سه گروه عمده‏مسلمانان آمریكایى متعلق به عربستان،آفریقا و شبه قاره هند مى‏باشند. درحال‏حاضر سیاهپوستان كه حدود 40 درصدمسلمانان آمریكایى هستند. جمعیت‏مسلمانان در تمام ایالات آمریكا گسترده‏شده است، ولى بیشترین میزان تمركزجمعیت آنها در پنج‏شهر بزرگ‏نیویورك، لس آنجلس، شیكاگو، بوستون ‏و دیزایت مى‏باشد. مركز «اورنج كاونتى‏» بزرگ‏ترین مركز اسلامى در ایالات‏متحده است. از میان 1100 باب مسجد،بیشترین تعداد آنها در شهرهاى بزرگ‏قرار دارند. یك سوم این مساجد درشهرك‏هایى واقع‏اند كه جمعیت آنها كمتراز 100 هزار نفر مى‏باشد.

 

جنگ تفاهم

  به رغم توسعه و گسترش اسلام بیشترآمریكاییها ظاهرا اطلاعى درباره اسلام‏ندارند یا میزان اطلاعات آنها بسیار كم‏است و آنچه درباره اسلام مى‏دانندمجموعه‏اى از مطالب غیر واقعى است.منبع اصلى این تصور نادرست درباره‏دین اسلام، عناوین ضد اسلامى در جرایدو مطبوعات ایالات متحده است. همه‏روزه مشاهده مى‏شود كه این مطبوعات اسلام را به‏عنوان یك دین ستیزه‏جو وخشن جلوه مى‏دهند. با بررسى تاریخى‏معلوم مى‏شود كه مسلمانان آمریكا تلاش‏بسیار اندكى براى تبلیغ ایدئولوژى وارزشهاى اسلام در میان مردم آمریكا به‏خرج داده‏اند و هیچ‏گاه براى ایفاى نقشى‏مهم در جامعه تلاش ننموده‏اند. حتى‏چند سال قبل آنها هیچ مؤسسه‏اى درسطح ملى به‏عنوان نماینده مسلمانان‏آمریكا و مبلغ دین اسلام نداشته‏اند ولى‏در حال حاضر چندین مؤسسه مشغول‏فعالیت‏براى ابلاغ اعتقادات اسلامى به‏اقشار و مراكز مختلف غیر اسلامى هستند.

 

در مسیر شناخت

  نمى‏توان گفت كه توسعه اسلام درآمریكا مورد بى‏توجهى مطلق قرار گرفته‏است. سیاستمداران اكنون ضرورت جلب‏حمایت مسلمانان را در سطح كشور درك‏نموده‏اند. چنانكه جرج بوش، رئیس‏جمهورى سابق ایالات متحده، در سال‏1991 میلادى براى نخستین بار عید فطررا به مسلمانان به‏طور رسمى تبریك گفت‏و بیل كلنتون نیز از این روش پیروى كرده‏و در ماه مبارك رمضان پیامى براى‏مسلمانان فرستاد. دعوت رسمى «سراج‏وهاج‏» به‏عنوان رهبر اسلامى براى‏سخنرانى در كنگره مسلمانان آمریكا در25 ژوئن 1991، یك نماد پیروزى براى‏مسلمانان این كشور بود. مسلمانان آمریكاامیدوارند كه این‏گونه فرصت‏ها به‏پذیریش بیشتر اسلام در آمریكا كمك‏كند و انتظار دارند كه آنها نیز مانندیهودیان و مسیحیان، جایگاه اجتماعى‏خود را داشته باشند.

  مردم آمریكا درباره اسلام چگونه‏مى‏اندیشند؟ بزرگ‏ترین مشكل مسلمانان ‏آمریكایى نسبت‏ به سایر گروههاى‏ مذهبى، وجود تصورات ضد اسلامى دراین سرزمین است. طبق بررسى اخیر شوراى اسلامى آمریكا (در سال 1992میلادى)، میزان حمایت غیر مسلمانان ازدین اسلام 23 درصد بوده است كه كمتر از سایر ادیان مى‏باشد، در حالى كه میزان ‏مخالفت ‏با اسلام بیش از میزان مخالفت‏ با دیگر ادیان یعنى 36 درصد بوده است.

 

منبع: فصلنامه قبسات، شماره 13

تنظیم: گروه دین و اندیشه - مهدی سیف جمالی

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین