تبیان، دستیار زندگی
معمولاً مفهوم بقای انرژی جنبشی را در پدیده برخورد دو جرم مورد بررسی قرار می دهند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بقای انرژی جنبشی

معمولاً مفهوم بقای انرژی جنبشی را در پدیده برخورد دو جرم مورد بررسی قرار می‌دهند. تحت شرایط خاص، انرژی جنبشی قبل و بعد از برخورد ثابت می ماند.

بقای انرژی جنبشیبقای انرژی جنبشی

حالتی را در نظر بگیرید كه توپ به سمت دیوار پرتاب شده باشد. در لحظه ای كه توپ به  دیوار  برخورد کرده و در حال تغییر جهت سرعت است، یقیناً‌ سرعت توپ صفر است، لذا انرژی جنبشی آن صفر است. (حتی اگر انرژی جنبشی دیوار و كره زمین را در نظر بگیریم باز هم قانون بقای انرژی جنبشی صادق نخواهد بود.)

در هر حال اگر ما توجه خودمان را به لحظات برخورد معطوف نكنیم و فقط قبل و بعد از برخورد را در نظر بگیریم مشاهده می كنیم كه انرژی جنبشی بقاء دارد. البته در همین برخورد مقداری از دیوار و تاحدودی توپ تخریب می شود، این امر باعث اتلاف انرژی می‌گردد ‌كه اكنون ما از آن صرف نظر می كنیم.

در شرایطی كه انرژی جنبشی قبل و بعد از برخورد برابر است نوع برخورد را کشسان (الاستیك) می گویند.

در حقیقت بسیاری از برخوردها در مقیاس اتمی و كوچكتر از اتم از نوع الاستیكی می باشد. نمونه دیگر از برخورد الاستیك در تخته هوا ( كه مقاومتی حدود صفر دارد) روی می دهد.

بقای انرژی جنبشی

نمونه ای دیگر از برخورد الاستیك در گوی‌های مرتبط روی می‌دهد.

بقای انرژی جنبشی

با کلیک در اینجا به فیلم  ها توجه کنید.

در مدل سازی زیر شما می توانید تعداد گلوله های در حال برخورد را تعیین کنید.

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و  فایل index را بازکنید.

برخوردی كه در آن اتلاف انرژی وجود دارد، برخورد غیر کشسان (غیر الاستیك) نامیده می شود.

نمونه ای از برخورد غیر کشسان برخوردهایی است كه باعث می شود دو جسم پس از برخورد به هم متصل شوند و همیشه مقداری از انرژی به صورت صدا و گرما تلف می شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی