تبیان، دستیار زندگی
وقتی با قدرت كافی جسمی را هل می دهیم آن جسم شروع به حركت نموده و ممكن است شتاب دار حركت کند . انرژی كه ما صرف صرف هل دادن جسم می كنیم به چه انرژی تبدیل می شود؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی جنبشی

وقتی با قدرت كافی جسمی را هل می دهیم آن جسم شروع به حركت نموده و ممكن است شتاب دار حركت کند. انرژی كه ما صرف صرف هل دادن جسم می كنیم به چه انرژی تبدیل می شود؟

انرژی جنبشی

در این حالت ما می گوییم:

انرژی ما به انرژی در حال حركت تبدیل شده است و نام آن را انرژی جنبشی می نامیم.
انرژی جنبشی

1- وقتی ماشین هل داده می شود و ماشین به حركت در می آید. انرژی موجود در ماهیچه‌های افراد آزاد شده و به انرژی جنبشی ماشین تبدیل می شود. وقتی ماشین شتاب می گیرد انرژی جنبشی آن افزایش می یابد.

انرژی جنبشی

2- وقتی ماشین با سرعت ثابت حركت می كند تغییری در انرژی جنبشی ماشین روی نمی دهد، اما با این حال افرادی كه ماشین را هل می دهند، هنوز در حال انتقال انرژی هستند. در این حالت دو نیروی وارد بر ماشین (یعنی اصطكاك و نیروی آدم‌ها) اثر یكدیگر را خنثی می كنند.

انرژی جنبشی

٣- وقتی ماشین هل داده نشود. تنها نیروی وارد بر ماشین اصطكاك است و این نیرو باعث كند شدن حركت ماشین می گردد. انرژی جنبشی به مرور زمان كاهش یافته و به همان میزان انرژی هوا آسفالت و اجزاء ماشین افزایش می یابد.

وقتی ماشین متوقف می شود، دیگر هیچ انرژی جنبشی وجود ندارد.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی