تبیان، دستیار زندگی
دویدن، راه رفتن، آواز خواندن و حتی فكر كردن به انرژی نیاز دارند. وقتی شما به مانیتور نگاه می كنید به انرژی نیاز دارید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انرژی و شما

شما از لغت "انرژی" به طرق مختلف استفاده می كنید. ما از غذاهای پر "انرژی" صحبت می‌كنیم. بعضی مواقع ما افراد را به عنوان " انرژیک" توصیف می كنیم زیرا از تحرك زیادی برخوردار هستند. وقتی خسته هستیم می گوییم انرژی ام را از دست داده ام ، یا وقتی رنگ و رو رفته ایم می گوییم  برای انجام كارانرژی ندارم.

انرژی و شما

این مطالب ذهن ما را به این نكته معطوف می كند كه:

برای انجام كار به انرژی نیاز داریم.

دویدن، راه رفتن، آواز خواندن و حتی فكر كردن به انرژی نیاز دارند. وقتی شما به مانیتور  نگاه می كنید به انرژی نیاز دارید. برای خواندن این خط انرژی مصرف می كنید. برای شنیدن نیز انرژی مصرف می كنید. در هنگامی كه خوابیده اید، قلب شما به طور دائم در حال كار است.  بخشی از انرژی شما  برای گرم نگه داشتن خودتان استفاده می شود.

در شكل روبه رو انرژی مصرفی برای چند فعالیت در مدت یك دقیقه آمده است. به این اعداد آهنگ مصرف انرژی می گویند و معنی آن میزان انرژی مصرفی در مدت یک دقیقه می باشد.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی