تبیان، دستیار زندگی
محوری ترین انگیزش در دوره نوجوانی کوشش برای به دست آوردن استقلال است. این نیروی فطری قویترین و ریشه دارترین گرایشی است که در همه نوجوانان به وجود می آید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انگیزه استقلال طلبی
شخصیت نوجوان

محوری ترین انگیزش در دوره نوجوانی کوشش برای به دست آوردن استقلال است. این نیروی فطری قویترین و ریشه دارترین گرایشی است که در همه نوجوانان به وجود می آید. اگر چنین انگیزه ای در نوجوان بیدار نمی شد، او نمی توانست به رشد و کمال برسد و همواره به صورت کودکی وابسته و طفیلی باقی می ماند و استعدادهایش شکوفا نمی شدند.

پدران و مادران(شیوه های برخورد با نوجوانان): محمد علی سادات

برای خرید کتاب پدران و مادران(شیوه های بر خورد با نوجوانان) کلیک کنید

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.