تبیان، دستیار زندگی
در این نوشته قصد داریم شما را با صور فلکی بهار آشنا سازیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صور فلکی بهار

صورت فلکی اسد

آسمان بهار در شمال غربی:

آسمان 25 اسفند، ساعت 11 شب

آسمان 25 فروردین، ساعت 10 شب

آسمان 25 اردیبهشت، ساعت 8 شب

راهنمای صور فلکی بهار

در این ایام باید با صورت فلکی جبار و ستارگان زمستانی، خداحافظی کرد. ما می توانیم آن ها را در افق پایین و در موقع غروب تا اواخر فروردین هم ببینیم. صورت فلکی ثور و ستاره درخشان نارنجی. قرمز آن یعنی آلفا یا دبران در آسمان شمال غربی در افق بسیار پایین قرار گرفته است. عیوق یا آلفای ارابه ران در بالای صورت فلکی ثور است . صورت فلکی برساووش در زیر عیوق و ستارگان ذات الکرسی به شکل دبلیو(W) در پایین آسمان شمالی و دقیقاً کمی بالای افق واقع شده است. ستاره کاستور ( آلفای جوزا)، پولوکس (بتای جوزا) و شعرای شامی (آلفای کلب اصغر) در بالا و در غرب عیوق قرار دارند. ستارگان کم فروغ صورت فلکی سیاه گوش نیاز به چشمانی تیزبین دارند تا بتوان این صورت فلکی گربه گون را دید که در بالا عیوق قرار دارد. کهکشان راه شیری در این مکان ذاتاً کم فروغ است، ولی در منطقه ذات الکرسی در جایی که به افق برخورد می کند به حداکثر درخشندگی خود می رسد، البته اگر آلودگی نوری و مشکلات اتمسفری این اجازه را بدهد.

آسمان بهار در شمال شرقی:

آسمان 25 اسفند، ساعت 11 شب

آسمان 25 فروردین، ساعت 10 شب

آسمان 25 اردیبهشت، ساعت 8 شب

راهنمای صور فلکی بهار

در بالای آسمان شمال شرقی، دب اکبر که در نزد مردم به خرس بزرگ معروف است قرار دارد. دو ستاره انتهایی در کاسه ی آبگردان به نام «راهنمایان» معروف هستند که اگر آن ها را به هم متصل و ادامه دهیم به ستاره قطبی (آلفای خرس کوچک) یا ستاره شمال می رسیم. اگر این دو ستاره را از سمت دیگر ادامه دهیم، به صورت فلکی اسد درجنوب شرقی می رسیم. اگر قوس دسته آبگردان خرس بزرگ را ادامه دهیم به ستاره روشن نارنجی سماک رامح (آلفای عوا) در نیمه راه آسمان شرقی خواهیم رسید که قاعده بادبادکی شکل عوا یا گاوران را تشکیل می دهد که در این شرایط تقریباً افقی است . اگر خط را از سماک رامح باز هم بیشتر ادامه دهیم. به «سماک اعزل» یا آلفای سنبله در سمت جنوب شرقی خواهیم رسید. در زیر سماک اعزل یک قوس از ستارگان به نام اکبر شمالی وجود دارد که در زیر آن صورت فلکی پروانه مانند یا اچ(H) شکل هرکول می باشد. دقیقاً در شمال شرقی ستاره سفید رنگ چشمک زن نسر واقع یا آلفای شقایق (چنگ رومی)، اولین ستاره ی پیام آور فصل تابستان حضور دارد.

آسمان بهار در جنوب شرقی

آسمان 25 اسفند، ساعت 11 شب

آسمان 25 فروردین ساعت 10 شب

آسمان 25 اردیبهشت ، ساعت 8 شب

راهنمای صور فلکی بهار

ستارگان درخشان آسمان جنوب شرقی برای این ایام عبارت انداز ستاره درخشان سفید سماک اعزل، آلفای سنبله ، ستاره غول سرخ رنگ سماک رامح و آلفای عوا، بای یافتن آن ها می توان ستاره های دسته آبگردان دب اکبر را ادامه داد تا به سماک رامح و سپس سماک اعزل رسید. در سمت راست سماک اعزل، چهار ستاره قابل توجه غراب یا کلاغ وجود دارد. در بالای سنبله ستاره درخشان ذنب الاسد، بتای دم شیر یا اسد وجود دارد. در شرق ذنب الاسد خوشه ای از ستارگان به نام گیسوان برنیکه قرار دارد که به نظر می رسد کلاله یا منگوله ای در دم شیر باشد. وقتی که شما به سمت گیسوان برنیکه نگاه می کنید، در حقیقت به شمال نظاره نموده اید که عمود بر سطح راه شیری و در ماورای مناطق کهکشان ماست. گیسو و صورت فلکی نزدیک به آن یعنی سنبله، جایگاه هزاران کهکشان کم فروغ می باشد که با تلسکوپ های آماتوری غیرقابل مشاهده اند.

آسمان بهار در جنوب غربی :

آسمان 25 اسفند، ساعت 11 شب

آسمان 25 فروردین ، ساعت 10 شب

آسمان 25 اردیبهشت، ساعت 8 شب

راهنمای صور فلکی بهار

صورت فلکی عظیم جبار در افق خیلی پایین غربی قرار گرفته، شعرای یمانی یا ستاره سگ ( ستاره آلفای صورت فلکی کلب اکبر) ، دقیقاً در بالای افق است و بر روی ستاره شعرای شامی (آْلفای کلب اصغر) یا ستاره سگ کوچک قرار گرفته. قدری بالاتر در سمت غرب جنوب غربی یک جفت از ستاره های جوزا، یعنی کاستور( آلفای جوزا) و پولوکس (بتای جوزا) قرار دارند. ستاره قلب الاسد که آلفای صورت فلکی اسد می باشد تقریباً در روی نصف النهار جنوبی واقع است. بعضی از صورت های فلکی کم فروغ آسمان از جمله مار آبی یا دریایی ، سرطان یا خرچنگ، بقیه آسمان جنوب غربی را می پوشانند. صورت فلکی مار آبی بزرگترین و درازترین صورت فلکی در آسمان است و برای طلوع کامل این صورت حدود شش ساعت وقت لازم است . سر مار در زیر سرطان و کمی به سوی شرق شعرای شامی است.

به نقل از: سایت شبکه آموزش

منبع: صورت های فلکی_ترجمه احمد دالکی_نشر گیتاشناسی

تنظیم برای تبیان: م.ح.اربابی فر