تبیان، دستیار زندگی
ه همراه پسرش رامین، زندگی فقیرانه و دشواری را می گذراند، رامین شیفته کامپیوتر است و حمید افشاری برای رفع بلاتکلیفی پدرانه به رامین قول داده تا در صورت قبولی با معدل20 در پایان سال تحصیلی برای او کامپیوتر مورد نظرش ر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خلاصه داستان

حمید افشاری به همراه پسرش رامین، زندگی فقیرانه و دشواری را می گذراند، رامین شیفته کامپیوتر است و حمید افشاری برای رفع بلاتکلیفی پدرانه به رامین قول داده تا در صورت قبولی با معدل20 در پایان سال تحصیلی برای او کامپیوتر مورد نظرش را بخرد، رامین علی رغم انتظار و پیش بینی با معدل 20 قبول می شود، حمید افشاری برای وفای به عهدش تحت فشار قرار می گیرد و ...