تبیان، دستیار زندگی
زندگی صحنه تلاش وبالندگی ولحظه های آن چون رودی درگذراست ، رودی مواج که در تلاطمش انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات دیگران عبرت بگیریم : انسان موجودی است با نیروی فوق العاده ، که با تصمیم و اراده جدی قادر به...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزیده آراء اندیشمندان ( اراده – تصمیم)

زندگی صحنه تلاش وبالندگی ولحظه های آن چون رودی درگذراست ، رودی مواج که در تلاطمش انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات دیگران عبرت بگیریم :

انسان موجودی است با نیروی فوق العاده ، که با تصمیم و اراده جدی قادر به انجام هر کاری می باشد. در قاموس انسان لفظ « نمی توانم» نمی گنجد. او اگر بخواهد، می تواند...

- خداوند اوضاع هیچ ملتی را تغییر نمی دهد ، مگر آنکه آن مردم به اراده خویش اوضاع خود را تغییر دهند . ( کلام خدا )

-بخواهید تا به شما بدهند. بجویید تابیابید. در را بزنید تابه روی شما باز شود.(حضرت عیسی علیه السلام)

-یک اراده قوی ، بر همه چیز غالب می آید، حتی بر زمان. ( شاتو بریان)

-دانستن بدون خواستن، هرگز توانستن به بار نمی آورد. ( لوبون)

-کسی که عزم راسخ دارد، جهان را مطابق میل خود تغییر می دهد. (گوته)

-انسان باید درهرلحظه تصمیم بگیرد، تصمیمی برای بهتر شدن. تصمیم برای اینکه اثر ماندگار او در این زندگی ، گذار چه باشد. ( فرانکل)

-تصمیم، شبیه به ماهی است . گرفتنش آسان است و نگاه داشتنش ، دشوار. ( دوما)

-جمله « من می خواهم» جمله ای است که از اراده قوی سرچشمه گرفته است . ( دووگوئه)

-هر قدر هم ضرب المثل خوب، زیاد بدانیم وهر قدر احساساتمان لطیف و نیتمان پاک باشد، در صورتی که از هر فرصت مناسب برای اقدام کردن استفاده نکنیم، خوی و طبع ما، همان خواهد ماند که قبلاً بوده است . هیچ بعید نیست جهنم هم مملو از نیات و عقاید پاک باشد. ( جیمز)

-هر کس که تصور می کند تقدیر ، آینده اش را تعیین کرده ، در حقیقت در تلاش برای کسب موفقیت به ضعف اراده خویش اعتراف کرده است . (پلانک)

-فقط سستی اراده ما سبب ضعف مان می شود، وگرنه انسان همیشه برای حصول چیزی که به شدت آرزو می کند، توان کافی دارد. ( روسو)

-شنا کردن در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید. ( اسمایلز)

-نتیجه اراده ضعیف ، حرف است و نتیجه اراده قوی، عمل. ( ؟ )

-افراد سست اراده ، همیشه بر گذشته تأسف می خورند، حال را فراموش کرده اند و درباره آینده نگران اند. ( ؟ )

-حتی اگر در مسیر درستی با هم باشی ، چنانچه بنشینی ، دیگران از روی تو خواهند گذشت. ( ؟ )

-سفر هزار فرسخی با قدم اول شروع می شود. ( ؟ )