تبیان، دستیار زندگی
آشنایی با معرفه و نکره از طریق شرح درس و طرح مثال....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفه و نکره

هوش

اهداف درس:

- آشنایی با معرفه و نکره از طریق شرح درس و طرح مثال.

- نحوۀ تشخیص اسمهای معرفه و نکره.

- آشنایی با نحوۀ تبدیل اسم نکره به اسم معرفه.

- تبیین انواع اسم های معرفه.

اسم نکره چیست؟

به اسم هایی که بر شخص ناشناس یا شیء نامشخصی دلالت دارد نکره می گویند مثل:

رجل / بیت / جبل

اسم معرفه چیست؟

به اسم هایی که بر شخص یا شیء شناخته شده و مشخصی دلالت دارد معرفه می گویند مثل:

مکّّﮤ / قرآن / الله

چگونه می توان اسم های معرفه را از نکره بازشناسی کرد؟

اسم های نکره تنوین دار هستند مثل: بیتٌ، رجلٍ، جبلاً

اسم هایی معرفه نیز دارای نشانه و علامت اند:

1. دارای «ال» هستند مثل: الکتاب/ الرجل/ البیت که اصطلاحاً به آن ها «ذواللّام» می گویند.

2. به اسم ذواللّام اضافه می شوند مثل: کتاب + التلمیذ    --------     کتاب التلمیذ

نکته:

از طریق دو نمونه ای که ذکر شد می توان یک اسم نکره را به یک اسم معرفه تبدیل کرد

یعنی: 1. به اسم ال اضافه شود.               2. به یک معرفۀ دیگر اضافه شود.

تمرین:

اسم های معرفه را در جملات زیر ببینید:

- من یقل الخَیر نغیم و مَن یقل الباطلَ یأثم.

- إنَّ القلبَ یحیی  بنور  العلماء کما تحیی الأرضُ  المیتهُ بمطر السّماء

آن چه قابل توجه است این است که اسمهای معرفه تنها محدود به اسم ذواللّام و معرفه به اضافه نیست بلکه

اسم های معرفه شامل 4 دستۀ دیگر نیز می شود:

* علم: اسمی که بر شخص یا شیء خاصی دلالت دارد مثل: اسم اشخاص و مکانهای خاص (علی/ مکّه/ قرآن)

* ضمیر مثل: ( کَ، کما، کم و... )

* اسم اشاره مثل: ( هذا، هذان، هؤلاء و... )

* موصول مثل ( الذی، التی، الّاتی و... )

نکته: در ترجمۀ اسم های نکره از «ی، یک» استفاده می شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاده

تنظیم: نوربخش