تبیان، دستیار زندگی
پیرمردی از اهالی سبزوار در پای منبر ملاحسین برخاست که از وی سوال کند، اتفاقاً در همین زمان در زبان ملاحسین جاری شد که جبرئیل دوازده هزار مرتبه بر پیامبر اکرم (ص) نزول کرده.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رفت و آمد جبرئیل
رفت و آمد جبرئیل

ملاحسین کاشفی که از وعاظ معروف بود به جهت نظم بعضی از امور دینی به هرات رفت. مردم سبزوار به او بدگمان بودند، بعضی او را شیعه می گفتند و بعضی او را سنی می دانستند. بعد از مدتی به سبزوار بازگشت روزی در مسجد جامع سبزوار مشغول سخنرانی بود. پیرمردی از اهالی سبزوار در پای منبر ملاحسین برخاست که از وی سوال کند، اتفاقاً در همین زمان در زبان ملاحسین جاری شد که جبرئیل دوازده هزار مرتبه بر پیامبر اکرم (ص) نزول کرده. پیر سبزواری که این سخن را شنید وقت را مناسب یافته از واعظ پرسید: بگو که جبرئیل چند مرتبه بر حضرت علی(ع) نزول کرد؟

ملاحسین که فهمید پیرمرد در مقام نکته گیری و امتحان است. در جواب گفت: جبرئیل بیست و چهار هزار بار بر علی (ع) نازل شد. دیگر بار پیر گفت که: جهت خوش آمد من این سخن را بر زبان می آری یا دلیلی بر این ادعا داری؟

ملاحسین گفت: دلیل من آنست که پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: (انا مدینه العلم و علی بابها). پس هرگاه که جبرئیل دوازده هزار بار در مدینه آمده باشد باید که بیست و چهارهزار بار در رفتن و بیرون آمدن بر علی (ع) که باب مدینه است وارد شده باشد. (مهنامه قضایی)

سقراط
سقراط

سقراط حکیم را که محکوم به مرگ شده بود به قتلگاه می برند زن و شاگردانش دنبال او گریه کنان می آمدند، سقراط از زنش پرسید چرا گریه می کنی؟

گفت: از آن می گریم که تو مقتول واقع می شوی.

گفت: مگر دوست داشتی که من قاتل واقع شده باشم؟

زن گفت: از آن می گریم که بی گناهت می کشند.

گفت: مگر دوست داشتی که با گناهم بکشند؟

شاگردانش گفتند: نعش تو را چه کار کنیم؟

گفت: به صحرا اندازید.

گفتند: از درندگان ایمن نخواهد ماند.

گفت: آن چماق مرا برای دفع آنان در نزدیکی دستم بگذارید.

گفتند: در آن وقت حس و حرکت نداری که آنها را دفع کنی.

گفت: پس چون حس و حرکت نخواهم داشت از اذیت و آزار آنان نیز مرا آسیبی نخواهد بود.

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

خداوند روزی رسان

آزمایش شاگرد

بدبخت و خوشبخت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.