تبیان، دستیار زندگی
تربیت جنسى نوجوان بخش مهمى از وظایف مربّیان و روان شناسان محسوب مى شود; چه اینكه از یك سو، نوجوانى دوره حساس، سرنوشت ساز و تعیین كننده بوده و از سوى دیگر، كوتاهى در امر تربیت جنسى این قشر از جامعه، خسارت هاى جبران ناپذیرى در پى خواهد داشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراحل رشد غریزه در نوجوانی

نوجوان

یكى از تحوّلات قابل توجه در دوره نوجوانى، بروز و ظهور تمایلات جنسى و شهوانى است كه گاهى نوجوانان را با مشكل مواجه مى سازد و این مشكلات به دلیل ناآشنایى با این پدیده و عدم آمادگى براى هدایت این استعداد در مسیرى منطقى، موجب گرفتارى هایى براى نوجوان مى شود.

نوجوانان باید توجه داشته باشند كه هر استعداد و قوایى كه در وجود آنان خلق شده در جهت رشد و شكوفایى آنان است و اگر بر اساس معیارهاى منطقى و درست، از این استعدادها بهره بردارى شود موجب كمال و بالندگى انسان مى شود. قواى جنسى و نیروى شهوانى از استعدادهایى است كه بر اساس آن مى توان تشكیل كانون خانواده و ادامه نسل انسان را پى ریزى كرد تا لذتى ارزشمند از این طریق نصیب انسان شود. اما اگر این استعداد و توانایى در مسیر انحرافى و خارج از چارچوب دستور عقل و وحى قرار گیرد، انسان را به سوى هلاكت معنوى و مادى مى كشاند و از ارزش هاى انسانى دور مى كند و در دام بیمارى هاى جنسى گرفتار مى سازد.

حضرت على(علیه السلام) مى فرمایند: «من اتبع هواه ضل»،1 هر كس از هواهاى نفس خود پیروى كند گم راه مى گردد.

به عنوان نمونه، اگر انسان از استعداد و قواى جنسى و نعمت خدادادى خود در مسیر درست و راهى كه خداوند براى آن معین كرده است استفاده نكند، در هلاكت و گم راهى وارد شده است.

جوان

بیدارى غریزه جنسى

بى تردید، یكى از نیرومندترین غرایز، غریزه جنسى است كه در وجود انسان قرار داده شده. این نیرو، كه از ابتداى تولّد به صورت نهفته و غیرفعّال در انسان وجود دارد، تا زمان بلوغ و نوجوانى، از محرّك چندانى برخوردار نیست. اما به محض شروع نوجوانى، آرام آرام زمان بیدارى و شكفتگى آن فرامى رسد و به تدریج، وجود نوجوان را فرا مى گیرد و تأثیر بسیارى بر ابعاد عاطفى، اخلاقى، اجتماعى و رفتارى او مى گذارد، به گونه اى كه گاهى نوجوانان خود را در چنگال این غریزه، تقریباً بى دفاع و ناتوان مى بینند. نوجوان در این مقطع از زندگى، چند مرحله را به تدریج طى مى كند:

مرحله اول: ابتدا توجه نوجوان به وضع بدنش معطوف مى شود و این آغاز توجه و علاقه به امور جنسى است.

مرحله دوم: توجه به علاقه جنسى بیشتر مى شود و با عاطفه و محبت به جنس مخالف همراه مى گردد.

مرحله سوم: علاقه به جنس مخالف بیشتر مى شود و در این مرحله، ممكن است عشق و علاقه نوجوان متوجه چندین نفر باشد و بخواهد با افراد متعددى ارتباط عاطفى همراه با عشق داشته باشد.

مرحله چهارم: علاقه معطوف به چند نفر، تغییر جهت داده، به جانب یك نفر از جنس مخالف هدایت مى شود. این فرد ممكن است حتى از خود وى بزرگ تر باشد. نوجوان احتمالا در این مقطع، مى خواهد مورد پشتیبانى عاطفى یك فرد توانا قرار گیرد.

مرحله پنجم: نوجوان تغییر عقیده مى دهد و توجه خود را معطوف به جنس مخالفى مى كند كه تناسب سنّى با او داشته باشد.2

براى غریزه جنسى نیز همانند هر غریزه و نیروى دیگرى شیوه هاى گوناگونى براى ارضا وجود دارد كه برخى از آنها با طبیعت انسانى، اخلاقى، دینى و ارزش هاى بشرى، موافقت و همسویى دارد و برخى دیگر، مغایر طبیعت بشر و ارزش هاى انسانى است و به آن «انحراف جنسى» گفته مى شود.

غریزه جنسى مانند تشنگى و گرسنگى و سایر نیازها، براى تأمین و ارضا، انسان را به فعالیت وامى دارد و او را به طرف برآورده شدن نیازش برمى انگیزد. در این صورت، نوجوان در مقابل خود، با چندین راه مواجه مى گردد و به برخى از آنها اقدام مى كند. نوجوانِ با ایمان و جویاى كمال به دنبال شیوه اى مى رود كه با عقل و دستورات دینى سازگار باشد. در ذیل، به چند نمونه از راه هایى كه براى ارضاى غریزه جنسى در مقابل نوجوان وجود دارد، اشاره مى گردد:

1. بلوغ جنسى غالباً زودتر از بلوغ روانى و بلوغ اقتصادى براى نوجوان فرامى رسد یعنى در نوجوانان، نیاز جنسى و توانایى ارضاى آن ایجاد مى شود، در حالى كه بلوغ و توانایى اداره یك خانواده از نظر اقتصادى و مدیریتى وجود ندارد و او هنوز نمى تواند همسر، پدر یا مادر خوبى براى اداره خانواده بشود. به همین دلیل، نوجوان با شرایطى مواجه مى شود كه از یك سو، نیاز جنسى دارد و این نیاز، او را به طرف تأمین و ارضا برمى انگیزد و از سوى دیگر، توانایى اداره یك خانواده را از نظر اقتصادى و تدبیر امور ندارد تا بتواند به تشكیل خانواده و ازدواج اقدام كند و مشكل را با ازدواج برطرف كند. پس ناچار است تشكیل خانواده و ازدواج را به تأخیر بیندازد و براى ارضاى نیاز جنسى اش چاره اى بكند. اما چگونه؟

عده زیادى از نوجوانان با خویشتن دارى و پرهیز از عوامل تحریك كننده شهوت، ارضاى این غریزه را به زمان مناسب و در شكل خداپسندانه اى كه مطابق فطرت انسانى و سازگار با دستورات اخلاقى شرع مقدّس اسلام باشد، موكول مى كنند. این انتخاب و روش گرچه دشوارى و پیچیدگى زیادى دارد، ولى انتخابى پسندیده، عقلانى، موافق فطرت انسانى و رمز كمال و سعادت انسانى است و نوجوان با این انتخاب مبارك، به جهاد با نفس، كه با ارزش ترین جهاد و مبارزه است، اقدام مى كند و از این طریق، هم رضایت الهى و خشنودى او را كسب مى نماید و هم سلامتى جسمى و روحى خود را تأمین مى كند. حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در این باره مى فرمایند: هر كس دوست دارد به درجات بلندى نایل آید، باید بر خواهش هاى شهوانى چیره شود.3 و در روایتى دیگر فرمودند: با خواهش هاى نامشروع نفس مخالفت كن تا سالم بمانى.4

2. گرایش دیگر كه در نوجوان به وجود مى آید و برخى را به دام خود مى كشد «خودارضایى» است. این روش با اهداف خلقت انسان و نیز فلسفه آفرینش غریزه جنسى، مغایرت دارد و كارى حرام و ناپسند است.

3. برخى از نوجوانان به سوى همجنس خود كشیده مى شوند. این انحراف، كه به «همجنس گرایى» معروف است، با اصول انسانى و اسلامى مغایر بوده، گناه بزرگى محسوب مى شود.

4. بسیارى از نوجوانان به جنس مخالف متمایل مى شوند كه البته این تمایل به هر شكلى غیر از پیمان عقد و ازدواج صورت پذیرد، عملى ناشایست محسوب مى شود و عواقب وخیمى درپى دارد.

منبع : ماهنامه علمی -تخصصی معرفت

گروه خانواده و زندگ تبیان - تغییر و تنظیم :ندا داودی

پى نوشت :

1ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، قم، منشورات مكتبة آیة اللّه العظمى المرعشى النجفى، 1404، ج 20، ص 263، ب 73.

2ـ موریس دبس، بلوغ، ترجمه حسن صفارى، تهران، علمى، 1335، ص 60.

3ـ عبدالواحد آمدى تمیمى، غررالحكم و دررالكلم، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1407، ج 2، ص 222، ح 1254.

4ـ همان، ج 1، ص 356، ح 24.

مقالات مرتبط :

حال و هوای روزهای بلوغ

دیدن عکس های نامناسب درنوجوانی

جوانی که باید ازدواج کند

باید ارضا شود ،اما چگونه ؟

خویشتن داری در اوج غریزه

غریزه هم مفید است

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.