تبیان، دستیار زندگی
زیبایی" در اکثر جوامع "زیبایی" امری مهم قلمداد می شود . اما این که زیبایی دقیقاً چیست، سالهای زیادی است که ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. غیر از فلاسفه، زیست شناسان و روان شناسان نیز در این مسئله دقیق ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" نماد زیبایی"

در اکثر جوامع "زیبایی" امری مهم قلمداد می شود . اما این که زیبایی دقیقاً چیست، سالهای زیادی است که ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. غیر از فلاسفه، زیست شناسان و روان شناسان نیز در این مسئله دقیق شده اند . شاید یک معنی نسبتاً نزدیک به زیبایی، تقارن باشد . تقارن تا حدود زیادی به معنی شباهت است.

بسیاری از انسان ها، پای راست آنها نسبت به پای چپشان بزرگ تر است . به عبارت دیگر پاهای ما نامتقارن است. مدت بسیاری است عکاسان پی برده اند ، تفاوت هایی جزیی بین طرف چپ و طرف راست صورت وجود دارد. بنابراین از سال های ابتدایی فعالیت هالیوود، برخی هنر پیشه ها ترجیح می دادند که از یک طرف چهره شان نسبت به طرف دیگر عکاسی شود.

در سال های اخیر زیست شناسان با مطالعه در سلسله حیوانات ، یافته های جدیدی درباره تقارن ، چگونگی ارتباط آن با زیبایی ، شایستگی و بقا به دست آورده اند . از جمله این که جانورانی که تقارن بیشتری دارند، به احتمال زیاد جفت را بهتر به خود جذب می کنند.

نتایج مطالعات یک دانشمند نشان داده، می توان با بریدن پرهای دم ، پرستوهای نرجذاب را به پرستوهای غیرجاذب تبدیل کرده و بدین ترتیب شانس موفقیت تولید مثلی آنها را از بین برد. نکته دیگر اینکه تقارن، با شایستگی و بقا ارتباط زیادی دارد. اسب هایی که دارای تقارن بالاتری هستند، از اسب های با تقارن کمتر سریع ترمی دوند.

نتایج بررسی های اخیر برروی زنان باردار نشان داده است ، آنهایی که توانایی عمومی پایینی داشته و طی دوره بارداری، بیشتر بیمار می شوند، کمتر بچه های متقارن به دنیا می آورند.این بچه ها در حین رشد و در بزرگسالی ، بیشتر از بچه های دیگر ، دچار بیماری های قلبی می شوند.

تقارن در سلسه گیاهان در تمام مراحل زندگی آنها بسیار موثر است ، زنبورها گل های متقارن را ترجیح می دهند.

زیبایی و جذابیت چهره نه تنها در دوره تکاملی انسان، بلکه در میان همه جانوران و گیاهان در موفقیت تولید مثلی و بقا نقش داشته است. در نهایت این که جمیع موجودات همانند آفریدگار خویش زیبایی را دوست دارند ، همانطورکه پیامبر اکرم (ص) می فرماید:" الله جمیل و بحب الجمال"، « خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد»