تبیان، دستیار زندگی
عابدزاده: حاضرم‌ دوباره‌ دروازه‌بان‌ تیم‌ملى‌ باشم‌ عقاب‌ آسیا هنوز هم‌ عقاب‌ آسیاست. حتى‌ اگر پرواز نکند و حتى‌ اگر در رؤ‌یاهایش‌ پرستوهایى‌ را ببیند که‌ بال‌ مى‌گشایند و تا آن‌ سوى‌ ابرها مى‌روند. دیشب‌ وقتى‌ شب‌ با عینک‌...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعلام آمادگی عابدزاده برای حضور در تیم ملی

عابدزاده: حاضرم‌ دوباره‌ دروازه‌بان‌ تیم‌ملى‌ باشم‌


عقاب‌ آسیا هنوز هم‌ عقاب‌ آسیاست. حتى‌ اگر پرواز نکند و حتى‌ اگر در رؤ‌یاهایش‌ پرستوهایى‌ را ببیند که‌ بال‌ مى‌گشایند و تا آن‌ سوى‌ ابرها مى‌روند.

دیشب‌ وقتى‌ شب‌ با عینک‌ سیاه‌ خود رؤ‌یاهاى‌ ما را دید زد با مردى‌ همکلام‌ شدیم‌ که‌ روزگارى‌ تمام‌ قفس‌هاى‌ تورى‌ را بیمه‌ مى‌کرد. گپ‌ تابستانى‌ با احمدرضا عابدزاده‌ را بخوانید :

*احمدرضا شنیدیم‌ در کلاس‌ نخبگان‌ همه‌ را سر ذوق‌ آوردی. خیلى‌ از تو تعریف‌ مى‌کنند.

لطف‌ دارند. خب‌ آماده‌تر از قبل‌ هستم. روزبه‌روز بیشتر اوج‌ مى‌گیرم.

*فکر مى‌کنیم‌ همین‌ حالا هم‌ بتوانى‌ توى‌ دروازه‌ ایران‌ بایستی؟

اى‌ بابا. اعتمادبه‌نفس‌ مى‌دهید؟

*نه، جدى‌ گفتیم!

من‌ به‌ خاطر دل‌ مردم‌ حاضرم‌ هر کارى‌ بکنم. حتى‌ درون‌ دروازه‌ هم‌ بایستم. این‌ مردم‌ خیلى‌ هواى‌ مرا دارند.

*ناصر حجازى‌ چند روز پیش‌ مصاحبه‌ کرده‌ بود و گفته‌ بود فقط‌ احمدرضا به‌ درد ساختن‌ دروازه‌بانهاى‌ تیم‌ملى‌ مى‌خورد. خواندی؟!

نخواندم. ناصرخان‌ خیلى‌ بزرگوار است. از حجازى‌ بزرگتر هم‌ مگر داریم. یک‌ سلطان‌ داریم‌ که‌ على‌آقا پروین‌ است‌ و یک‌ عقاب‌ که‌ ناصرخان‌ حجازى‌ است!

*ولى‌ خودت‌ هم‌ عقاب‌ هستی. عقاب‌ آسیا سالها لقب‌ تو بوده!

این‌ هم‌ به‌ نظر مردم‌ برمى‌گردد. مردم‌ اگر نباشند ما هم‌ نیستیم.

*بعد از گرفتن‌ مدرک‌A مقصدت‌ کجا خواهد بود احمدرضا؟

توکل‌ به‌ خدا. مى‌روم‌ جایى‌ که‌ به‌ مملکتم‌ خدمتى‌ شده‌ باشد. مى‌روم‌ جایى‌ که‌ دل‌ مردم‌ شاد شود.

*مثلاً‌ تیم‌ملی؟

اگر بخواهند مى‌روم. البته‌ به‌ خاطر مردم‌ و به‌ خاطر ایران.

*خسته‌ای. حرفى‌ هم‌ مانده‌ احمدرضا؟

نه، ممنون‌ که‌ زنگ‌ زدید. گرچه‌ حوصله‌ روزنامه‌ها را ندارم‌ اما این‌ موقع‌ شب‌ حرف‌ زدن‌ با شما لذت‌ زیادى‌ داشت.

مرسى‌ احمدرضا. مواظب‌ خودت‌ باش!