تبیان، دستیار زندگی
آیا می دانید شاهنامه در سال ۳۷۲ خورشیدی به پایان رساید. آیا می دانید فردوسی در سال ۳۸۲ خورشیدی شاهنامه را به سلطان محمود پیشکش کرد آیا می دانید فردوسی در سال ۳۹۷ خورشیدی از دنیا رفت آیا می دانید فردوسی لقب حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی است آیا می دا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چامه سرایی از پاز

آیا می دانید شاهنامه شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان است.

آیا می دانید شاهنامه بزرگ‌ترین سند هویت ایرانیان است.

آیا می دانید شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت.

آیا می دانید شاهنامه آخرین ویرایشهای فردوسی در سالهای ۴۰۰ و ۴۰۱( ه ق )بود.

آیا می دانید فردوسی را یکی از بزرگ‌ترین چامه سرایان پارسی‌گو دانسته‌اند.

آیا می دانید فردوسی در سال ۳۱۹ هجری خورشیدی در روستای پاژ دیده به جهان گشود.

آیا می دانید فردوسی شیعه بوده است.

آیا می دانید فردوسی دهقان زاده و فرزند کدخدا بوده است.

آیا می دانید فردوسی جدا از زبان فارسی دری با زبان‌های عربی و پهلوی نیز آشنا بوده‌است.

آیا می دانید فردوسی کودکی و جوانی خود را در زمان سامانیان سپری کرد.

آیا می دانید فردوسی با فلسفه یونانی آشنایی داشته ‌است.

آیا می دانید فردوسی معتقد بود هیچ پادشاهی سزاواری پیشکش شدن شاهنامه را نیافته بود به همین علت آن را پنهان نگه داشت و در این زمان بخش‌های دیگری نیز به شاهنامه افزود.

آیا می دانید شاهنامه در سال ۳۷۲ خورشیدی به پایان رساید.

آیا می دانید فردوسی در سال ۳۸۲ خورشیدی شاهنامه را به سلطان محمود پیشکش کرد.

آیا می دانید فردوسی در سال ۳۹۷ خورشیدی از دنیا رفت.

آیا می دانید فردوسی لقب حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی است.

آیا می دانید شاهنامه داستانهای ساختهٔ فردوسی نیست و این داستان‌ها از دیرباز در میان ایرانیان رواج داشته‌اند.

آیا می دانید شاهنامه معتقد است پادشاهی پیشدادیان با درگذشت گرشاسپ، و بر تخت نشستن کی‌قباد به پایان می‌رسد.

چامه سرایان به معنی شاعر، غزل سرای

روستای پاژ در 12 کیلومتری مشهد

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان_مینو خرازی

مطالب مرتبط

روز فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.