تبیان، دستیار زندگی
اگر شی نورانی در مقابل آینه محدب قرار گیرد، رفتار پرتوهای بازتابی نور از سطح آینه چگونه است؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویر مجازی در آینه محدب

اگر شی نورانی در مقابل آینه محدب قرار گیرد، رفتار پرتوهای بازتابی نور از سطح آینه چگونه است؟

آیا بازتاب نور از آینه می‏تواند تصویری را تشكیل دهد؟

برای پاسخ به این سوال این جا را کلیک کنید سپس فایل index را باز کرده و محل شی نورانی را جابه جا كنید.‏

پرتوهای بازتابی از آینه چگونه هستند؟ آیا امتداد پرتوهای بازتاب در جلوی آینه به هم می ‏رسند یا در پشت آینه؟

آیا آن ها یكدیگر را در یك نقطه‏ قطع می ‏كنند؟

در شكل زیر یك شئ نوری در مقابل یك ‏آینه محدب قرار دارد. از نقطه ای واقع در راس شئ، ‏پرتو هایی شعاعی خارج شده و به سطح آینه می تابند‏. پرتوهای بازتاب شده واگرا (دور شونده) هستند ولی ‏امتداد آن ها، در نقطه ای واقع در پشت آینه با هم ‏تلاقی می كنند.

تصویر مجازی در آینه محدب

این نقطه، تصویر مجازی نقطه راس شئ ‏است و چنان است كه گویی پرتوهای بازتابی از آن ‏سرچشمه می گیرند.‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی