تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهارگوشه یزد در یک نگاه

 • میدان امیر چخماق در یزد
  میدان امیر چخماق در یزد
 • میدان امیر چخماق در یزد
  میدان امیر چخماق در یزد
 • نمای داخلی بنای دولت آباد در یزد
  نمای داخلی بنای دولت آباد در یزد
 • نمای داخلی بنای دولت آباد در یزد
  نمای داخلی بنای دولت آباد در یزد
 • آتشکده
  آتشکده
 • یزد
  یزد
 • یزد
  یزد
 • یزد
  یزد
 • یزد
  یزد
 • بادگیر آب انبار
  بادگیر آب انبار
 • آب انبار رستم گیو در شهر یزد
  آب انبار رستم گیو در شهر یزد
 • یزد
  یزد
 • میبد
  میبد
 • زندان اسكندر در شهر یزد
  زندان اسكندر در شهر یزد
 • تکیه امیر چخماق
  تکیه امیر چخماق
 • طاق های هلالی یزد
  طاق های هلالی یزد

گروه گردشگری تبیان- الهام مرادی