تبیان، دستیار زندگی
حکومت استبدادی ژنرال فلج و علیل در حال فروپاشی است، وزیر میانسال و معاون اصلی ژنرال مشاور جوان خارجی خود را مامور یافتن یک استاد زیباشناسی آداب و رفتار درباری برای آموزش نامزد جوان خود کرده، آموزگار بوبوس بازنشسته که در تظاهرات شرکت کرده و مورد تعقیب پلی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری نمایش " پروفسور بوبوس "

نوشته ”الکس فایکو” و کارگردانی ”آتیلا پسیانی”

حکومت استبدادی ژنرال فلج و علیل در حال فروپاشی است، وزیر میانسال و معاون اصلی ژنرال مشاور جوان خارجی خود را مامور یافتن  یک استاد زیباشناسی آداب و رفتار درباری برای آموزش نامزد جوان خود کرده، آموزگار بوبوس بازنشسته که در تظاهرات شرکت کرده و مورد تعقیب پلیس است با باز شدن دری از یک امارت به رویش به ناچار وارد آن عمارت می‌شود و اسیر بازی ناخواسته  و تحمیلی صاحبان این عمارت که بیشتر یک شو نمایشی است؛ می‌شود و...

بوبوس بینوا از ترس جانش مجبور است  به بازی ناخواسته‌ای تن داده و با وجود مشاهده دروغ‌ها و تزویرهای دربار وزیر به نقش‌های مختلف بارن مشاور جوان وزیر تن دهد و...

 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
 • گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس
  گزارش تصویری نمایش پروفسور بوبوس

مطالب مرتبط :

نگاهی به نمایش ”پروفسور بوبوس”

تنظیم برای تبیان : مسعود عجمی