تبیان، دستیار زندگی
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز موفق به ساخت دستگاه پرتاب‌كننده توپ تنیس شد. به گزارش ایسنا، نوید ثابتی، دانشجویی رشته مكانیك این واحد دانشگاهی موفق به اختراع دستگاه پرتاب‌كننده‌ی توپ تنیس شد. این دستگاه دارای قابلیت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اختراع دستگاه پرتاب‌ توپ‌ تنیس در ایران


دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز موفق به ساخت دستگاه پرتاب‌كننده توپ تنیس شد.

به گزارش ایسنا، نوید ثابتی، دانشجویی رشته مكانیك این واحد دانشگاهی موفق به اختراع دستگاه پرتاب‌كننده‌ی توپ تنیس شد. این دستگاه دارای قابلیت پرتاب توپ تنیس با كنترل مربی است.

طراحی این دستگاه انجام شده و به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نیز رسیده است. همچنین این دستگاه اختراع شده، ثبت و اكنون در مرحله ساخت نهایی است.

این دستگاه كه در مدت سه ماه ساخته شده، مشابه داخلی ندارد و تنها نوع اتوماتیك آن از خارج از كشور وارد می‌شود.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به خبرنگار ایسنا گفت: امیدواریم كه در آینده‌ی نزدیك با آزمایش و ساخت این دستگاه و تولید انبوه آن بتوانیم در توسعه ورزش كشور سهیم باشیم و در مسیر خودكفایی گام برداریم.