تبیان، دستیار زندگی
25 اردیبهشت روز بزرگداشت مردی است که حکیم است اما شاعر می خوانندش؛ حکیم ابواقاسم فردوسی فرزند خراسان سرزمین آفتاب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 طنز در شاهنامه حکیم فردوسی
سپاه و جنگ در شاهنامه ی فردوسی :
جمع آوری سپاه ، دیوان عرض و سان سپاه
حقوق و انعام و خوراک سپاه و درفش
سلاح سپاه ، تبیره ی سپاه و سپهبد
صف آرایی ، جنگ هم گروه و جنگ تن به تن
جنگ حصار ، خندق و اسرای جنگی
زن در نظر فردوسی
آیین ها و آداب کهن در داستان سیاوش :
آیین تشخیص گنه کاران و خطاکاران
آیین سوگواری
آیین شکار کردن
آیین نامه نگاری
ویژه نامه ی سال پیش ( سال 1388) : دهقان فداکار

تهیه و تنظیم :زهره سمیعی

طراح و گرافیست : فرحناز قمصری