تبیان، دستیار زندگی
در بین برخی از مردم این مطلب زیاد مطرح می شود که حضرت مهدی (ع) بعد از ظهور، دین جدیدی را عرضه می کند و مردم را به کتابی دیگر دعوت می کند!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب آسمانی پس از ظهور

امام زمان

در بین برخی از مردم این مطلب زیاد مطرح می شود که حضرت مهدی (ع) بعد از ظهور، دین جدیدی را عرضه می کند و مردم را به کتابی دیگر دعوت می کند! این در حالی است که می دانیم مطابق نص قرآن، پیامبر اکرم (ص) خاتم انبیاء و دین او خاتم ادیان است از طرفی دیگر مطابق برخی از دعاها و زیارت ها و نصوص روایی در مورد حضرت مهدی (ع) یاد شده که آن حضرت احیا کننده  شریعت جدشان رسول خداست.

حال سوال اینجاست که وقتی بیان شده است آن حضرت مردم را به دین جدید و کتاب جدید دعوت می کند، منظور چیست؟

قبل از شرح این عنوان ابتداء به ذکر یک روایت پرداخته و سپس آن را تحلیل می کنیم:

ابی بصیر از امام صادق نقل می کند که فرمود: والله لکأنّی انظر الیه بین الرکن و المقام یبایع الناس علی کتاب جدید...؛ یخدا سوگند گویا به مهدی بین رکن و مقام نظر می کنم که با مردم بر کتاب جدید بیعت می نماید (بحار الانوار ج52، ص 294)

در برخی از روایات تعبیر کتاب جدید آمده است در اینکه مقصود به آن چیست، احتمالاتی وجود دارد که آن احتمالات را ذکر می کنیم.

الف: شاید مقصود آوردن قرآن جدید باشد که قطعا این احتمال باطل است زیرا اتفاق است اسلامی که در قرآن نقصان و زیادتی اینجاد نشده وقرآن موجود همان قرآن در عصر نزول است که در دست امام زمان (عج) نیز مو جود می باشد

ب: شاید مقصود این باشد که حضرت قرآن را آنگونه که در عصر رسول خدا (ص) بوده می آورد اگر مقصود این باشد که با تقدیم و تأخر در آیات می آورد این احتمال با قول به اینکه قرآن به امر رسول (ص) تدوین شده است و قرآن موجود نیز همان قرآن است سازگاری ندارد

ج: ممکن است که مراد همان قرآنی باشد که امام علی بن ابیطالب (ع9 تدوین کرده است و حضرت آن را می آورد قرآنی که متنش همین قرآن موجود است ولی با بیان شأن نزول، تفسیر برخی آیات،ذکر ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، و برخی خصوصیاتی دیگر که این احتمال به واقع نزدیک است و امام باقر علیه السلام می فرماید:

اذا قام قائم آل محمد ضرب قساطیط و یعلم الناس القرآن علی ما أنزل الله عزوجل بأصعب ما یکون علی من حفظه الیوم لإنه یخالف فیه التألیف (ارشاد مفید، ص344)

هنگامی که قائم آل محمد قیام کند خیمه هایی بر پاشود و مردم قرآن را آنگونه که خداوند عزوجل نازل کرده است فرا می گیرند و این امر برای کسانی که امروز قرآن راحفظ کرده اند بسیار دشوار خواهد بود زیرا با آنچه که الفت داشته و از قرآن مانوس بوده مخالفت و مغایرت دارد.

د: احتمال آخر اینکه ممکن است مقصود از کتاب جدید معرف و مفاهیم بلند و والایی باشد که امام از آیات برداشت کرده و به مردم عرضه می کند، معانی که برای آنان تازگی دارد و گویا کتابی با مفاهیمی جدید آورده است که این احتمال نیز از روایات برداشت شده است.

نویسنده:محمد حاتمی

گروه دین و اندیشه - مهدی سیف جمالی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.