تبیان، دستیار زندگی
اولین مسئله برای رسم الگو اندازه گیری هر فرد است . بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست می آوریم . برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با هم دامن بدوزیم

خیاطی

در مقاله قبل "تبیانی ها غافلگیر شوید!!!" شما را با انواع پارچه ها و چگونگی آماده کردن پارچه برای برش آشنا کردیم.

اندازه گیری :

اولین مسئله برای رسم الگو اندازه گیری هر فرد است .

بنابراین ، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست می آوریم . برای رسم الگوی دامن به 3 اندازه احتیاج داریم .

1) دورکمر 2) دور باسن 3) قد دامن

- دور کمر : متر را دور گودترین قسمت کمر قرار داده ، کمر را اندازه می گیریم .

- دور باسن :  متر را در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم .

- قد دامن : متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده ، قد دامن را اندازه می گیریم .

خیاطی

رسم الگو دامن :

قسمت جلو:

- ابتدا در یک سمت کاغذ خطی عمودی رسم می کنیم و سر آن را نقطه 1 می گذاریم .

- از نقطه 1به اندازه 20 سانت پایین می آییم تا نقطه ی 2 به دست آید . "باسن بزرگ"

-در فاصله خط میانی نقطه 1 و 2 ، نقطه 3 را جای گذاری می کنیم. "باسن کوچک"

- نقاط 1و 2 و 3 را به سمت چپ گونیا می کنیم .(خط عمودی زاویه ی ?? درجه )

- از نقطه 1 به اندازه ی یک چهارم دور کمر 3+ سانت به سمت چپ می رویم تا نقطه ی 4 به دست آید.

- از نقطه ی 2 به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه 5 به دست آید.

- از نقطه ی 3 به اندازه یک چهارم دور باسن به چپ می رویم تا نقطه 6 به دست آید.

- نقطه ی 4 را با خط هلالی به نقطه ی 5 و نقطه ی 5را با خط راست به نقطه ی 6 وصل می کنیم .

- فاصله ی نقطه ی 1 تا نقطه ی 4 را(هر چقدر بود ) نصف می کنیم تا نقطه ی 7  به دست آید.

- از نقطه ی 7 به شکل صاف به اندازه ی 9 سانت پایین می رویم تا نقطه ی 8 به دست آید.

- از نقطه ی 7 ، به اندازه 1.5 سانت به چپ و 1.5 سانت راست می رویم تا نقاط 10 و 9بدست آیند.

- خط 1 به 3 ، خط وسط جلو است و باید روی دولای بسته ی پارچه قرار گیرد.

الگوی دامن

رسم الگو ی پشت

الگویی همانند الگوی جلو کشیده و تغییرات الگوی پشت را روی آن انجام می دهیم ، مراحل رسم تا به دست آوردن نقاط 9 و 10همانند الگوی جلو است. فاصله نقطه ی7  تا نقطه ی 8 روی الگوی پشت به اندازه 14سانت است.

- از نقطه 1به اندازه ی2 سانت پایین می آییم تا نقطه 11 به دست آید.

- نقطه ی 11را با خط راست به نقطه ی4  وصل می کنیم.

- قطعه مثلثی باریک بالای الگو (محدوده ی نقاط 1و 11 و 4 )قیچی شده و دور ریخته می شود.

- خط 11 به ، 3 خط وسط پشت است و باید روی دولای باز پارچه قرار بگیرد .

- خط 4 به 5  به 6 ،خط پهلوی جلو دوخته شود.

الگوی دامن

روی پارچه گذاشتن الگو

دراین مقاله ، طریقه ی روی پارچه گذاشتن الگو را درس می دهیم .  الگوی جلو باید روی دولای بسته ی پارچه قرار بگیرد تا بعد از بریدن قسمت جلوی دامن به شکل کامل در آید . قسمت پشت را هم روی دولای باز قرار می دهیم تا وسط پشت دامن درز داشته باشد . از خط کمر به اندازه ی 18 - 20 سانت پائین می آییم و محل انتهای زیپ را مشخص می کنیم . از محل انتهای زیپ تا پائین دامن را می دوزیم . البته اگر بخواهیم پشت دامن چاک داشته باشد محل چاک را هم مشخص می کنیم و به مقداربلندی درز و وسط پشت را ندوخته باقی می گذاریم .

- بعد از کوک زدن پنس ها ، دامن را پرو می کنیم . اگر اندازه ی کمر خوب بود ، پنس ها را چرخ می کینم و به سمت پهلو خوابانده اتو می کنیم . اگر کمر دامن گشاد بود پنس ها را بیشتر می گیریم . اگر کمر دامن تنگ بود ، مقدار پنس ها را کمتر می گیریم .

- برای پارچه ی کمر ، مستطیلی در می آوریم به درازای دور کمر + پنج سانت و به پهنای هشت سانت .

- لایی کمر مستطیلی است به دارازای دور کمر + سه سانت و به پهنای سه سانت .

- لایی را مطابق شکل روی قسمت ها شور خورده ی پارچه ی کمر می چسبانیم . ( شکل دو )

- پارچه ی کمر را از وسط تا کرده اتو می کنیم . لبه های یک سانتی را از پشت چرخ کرده از رو اتو می کنیم .

- قسمت لایی دار را به سمت داخل لباس دوخته و قسمت پارچه ی بدون لایی را به سمت روی لباس می دوزیم

- پارچه ی کمر در محل زیپ سه اضافه دارد که این اضافه را برای جادکمه یا قزن قفلی در نظر گرفته ایم .

تنظیم برای تبیان : کهتری

خانواده و زندگی

شما می توانید دوخت دامن و آستری آن را در بخش فیلم و انیمیشن تبیان به صورت تصویری نیز دنبال کنید.

مقالات مرتبط

قابل توجه علاقمندان به خیاطی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.