تبیان، دستیار زندگی
كتاب «روانشناسی و زیبایی‌شناسی سینما» نوشته ژان میتری با ترجمه شاپور عظیمی در نمایشگاه كتاب عرضه می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روانشناسی و زیبایی‌شناسی سینما بررسي شد
سینما

كتاب «روانشناسی و زیبایی‌شناسی سینما» نوشته ژان میتری با ترجمه شاپور عظیمی در نمايشگاه كتاب عرضه مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، این كتاب شرح و دفاعیه‌ای است از یک نوع سینما؛ میتری از تمام ابزارهای روشنفکرانه روزگار خودش، از جمله تئوری روانشناسی و پدیدارشناسی، استفاده کرده است تا این نوع سینما را بیش از انواع دیگر، مهم جلوه دهد.

سینمایی که مدنظر میتری است، آن دسته از فیلم‌ها را شامل می‌شود که ما را از روزمرگی دور می‌کند و جهانی مجسم و سرزنده را نشان می‌دهد که معنایی نمادین و احساسی عمیق در آنها یافت می‌شود؛ جهانی که همان است، ولی جهان دیگری است.

مترجم اين اثر در بخشي از كتاب توضيح مي‌دهد، روانشناسی و زیبایی‌شناسی سینما زمانی پا به عرصه وجود گذاشت که تغییر الگوی مهمی از تاریخ مطالعات سینمایی در حال وقوع بود؛ زمانی که خودآگاهی و هوشیاری حاکمیت پیدا کرد. و میتری در این تغییر و تحول نقشی محوری بر عهده داشته است.

وي تاكيد مي‌كند، در دهه 1960 سینما، به یک معنا، به شدت سبک‌پردازانه شده بوده و میتری نخستین کسی بوده که به این پدیده، جنبه‌های گوناگون و پیچیده آن توجه و همه چیز را ارزیابی کرد.

میتری یکی از مدرسان نخست تاریخ و تئوری سینما بوده و یکی از کسانی که زیبایی‌شناسی فیلم را به عنوان موضوعی جدی برای مطالعه به رسمیت شناخت.

او معتقد بود، باید در ادبیات، فلسفه، روانشناسی، زبان‌شناسی، بیولوژی، فیزیک، زیبايي‌شناسی و مهمترین مسئله یعنی ادبیات تئوری فیلم و خود نقد کندوکاو کرد تا بلکه بتوان برای شکل دادن به فرم هنری اعتباری دست و پا کرد.

این کتاب اثری است هم درباره فیلم و هم درباره تئوری فیلم. در این اثر دست کم سه هدف عمده می‌یابیم که در هر یک از آنها میتری تلاش می‌کند به شکل قابل درکی آنها را تبیین کند؛ «روانشناسی تجربه سینمایی»، «تئوری زیبایی‌شناسی، زبان‌شناسی فیلم به عنوان نشانه‌ای از بیانی نمادین» و «تاریخ انتقادی فیلم».

كتاب «روانشناسی و زیبایی‌شناسی سینما» نوشته ژان میتری با ترجمه شاپور عظیمی در شمارگان 2500 نسخه و با قیمت 8900 تومان از سوي انتشارات سوره مهر در نمايشگاه كتاب به فروش مي‌رسد.