تبیان، دستیار زندگی
قصد داری بروی و بدنم می لرزد مادر آینه ها بی تو تنم می لرزد گر چه سخت است ولی خوب تماشایم کن به خدا بازوی خیبر شکنم می لرزد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بلبل زخمی

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها

قصــد داری بــروی و بـــدنــم مــی لــــرزد

مــادر آیــنـه هـا بـــی تــو تنم می لرزد

گر چه سخت است ولی خوب تماشایم کن

بـه خــدا بــازوی خیبـر شکنم می لرزد

بـلبــل زخمـی باغـم تـو بگو علت چیست؟

چــه شده غـنـچـه نــاز چمنم می لرزد

از همــان روز کــه از کـوچـه غـم برگشتی

تا بدین ساعت غربت،حسنم می لرزد

آن قـدر لــرزه بـــه انــدام علـــی افـــتـاده

گوئیــا بر تــن مــن پیـرهنـم مـی لرزد

تا بــه امـــروز نـــدیــدنــد بلــرزد کــوهـی

کوه بودم ولی امــروز تنــم مــی لرزد

سید محمد جوادی

گروه دین و اندیشه تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.