تبیان، دستیار زندگی
اطلس آداب زندگی 6 - اذان و اقامه چقدر مهم است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اطلس آداب زندگی 6

آداب نماز 

نماز

1. دست کردن انگشتر عقیق .1

2. پوشیدن لباس پاكیزه .2

3. شانه كردن موها .3

4. مسواك كردن قبل از نماز .

5. عطر زدن و خوشبو کردن خود.4

6. خواندن نماز در اول وقت ؛ هر چه به اول وقت نزدیكتر باشد، بهتر است ، مگر آنكه تاخیر آن از جهاتى بهتر باشد؛ مثلا صبر كند، تا نماز را به جماعت بخواند.5

7. خواندن نماز به جماعت .

8. گفتن اذان و اقامه به گونه اى كه بین اذان و اقامه به اندازه یك سجده فاصله بیندازد و دعاهاى وارده را بخواند.6

9. گذاشتن عمامه بر سر و  تحت الحنك کردن آن در نماز .7 تحت الحنک یعنی قسمت انتهای عمامه را باز کرده و مثل شال بر گردن انداختن.

10. پوشیدن لباس سفید و عبا براى نماز.8

مستحبات و مكروهات اذان و اقامه  

1. بلند گفتن اذان و اقامه براى مرد مستحب است؛ به گونه‌اى كه بلندى صدا در اقامه، بلندتر از صداى اذان نباشد.9

2. مستحب است كه زن موقع نبودن مرد نامحرم كلمات اذان و اقامه را آهسته بگوید. (البته منظور داد زدن یا مثل موذنها اذان گفتن نیست)

3. مستحب است كه نمازگزار اذان را آرام و شمرده بگوید؛ (یعنى كلمات اذان را آشكارا ادا كند).10 و همچنین مستحب است كه وقف كردن در آخر هر بخش اذان را كمى طول بدهد.11 (یعنی جملات را به هم نچسباند)

4. به سرعت گفتن اقامه مستحب است ؛ به این معنا كه وقف در آخر هر بخش را طول ندهد.12 (جمع این بند با بند قبلی این است که بین جملات کمی فاصله دهد نه کم نه زیاد)

5. مستحب است كه اذان گو  یا همان موذن در جایى بلند، مانند مناره ، بایستد تا صدایش ‍ به نمازگزاران برسد.13

6. مستحب است كه اذان گو در وقت گفتن اذان و اقامه ، مخصوصا در اقامه رو به قبله باشد و كراهت دارد كه انسان در گفتن بعضى جملات اذان روى خود را به طرف راست یا چپ بچرخاند.14 (کراهت درباره عبادات به معنای کمی ثواب آن است. یعنی این کار موجب کاسته شدن ثواب آن می‌شود)

7. سخن گفتن در بین جمله هاى اذان و اقامه مخصوصا در بین جمله هاى اقامه مكروه است .15 (معنای کراهت گفته شد)

مستحب است كه نمازگزار اذان را آرام و شمرده بگوید؛ (یعنى كلمات اذان را آشكارا ادا كند). و همچنین مستحب است كه وقف كردن در آخر هر بخش اذان را كمى طول بدهد.(یعنی جملات را به هم نچسباند)
نماز شب

8. مستحب است كه اذان گو (موذن) در وقت گفتن اذان با طهارت و وضو باشد.16

9. مستحب است كه انسان وقتى صداى اذان را مى شنود آن را همراه مؤذن آهسته تكرار كند.17

10. اگر مؤذن صدا را در گلو بیندازد، چنانچه غنا نشود، مكروه است. 18 (اگر غنا شود که حرام است.)

11. اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند مستحب است اذان و اقامه بگوید.19

12. اگر نمازگزار بین اذان و اقامه به قدرى فاصله دهد كه اذانى را كه گفته است ، اذان این اقامه حساب نشود، مستحب است كه اذان و اقامه را دوباره بگوید.20

13. اگر نمازگزار بین اذان و اقامه و نماز به قدرى فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحب است كه دوباره براى آن نماز، اذان و اقامه بگوید.21

14. اگر پیش از آنكه نمازگزار به اندازه ركوع خم شود، یادش بیاید كه اذان یا اقامه را فراموش كرده است، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است كه براى گفتن اذان و اقامه نماز خود را بشكند.22 (این بند اهمیت و جایگاه اذان و اقامه را می‌رساند که حتی اگر نماز را شروع کرده باشیم بهتر است آن را رها کرده و ...)

در این قسمت شما مستحبات مقدمات نماز را دانستید. در شماره‌های آتی اموری مستحبی مربوط به نماز را برایتان خواهیم گفت.

گروه دین و اندیشه تبیان - عسگری


1 تا 5- توضیح المسائل ، احكام نماز .

6- حاشیه مفاتیح الجنان ، آداب دخول نماز، ص 45.

7 و 8- توضیح المسائل ، م 864.

9- النضید، ج 2، ص 226 مستحبات اذان و اقامه .

10 تا 12- همان ، ص 227.

13- همان ، ص 230.

14- همان ص 231.

15- همان ص 233.

16- همان ، ص 234.

17- النضید، ج 2، ص 234.

18- توضیح المسائل ، م 921.

19- همان ، م 925.

20 و 21- همان ، م 933.

22- همان ، م 1164.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.