تبیان، دستیار زندگی
درباره کتاب پدر خوانده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پدر خوانده

مافیا

فیلم پدر خوانده را بسیاری دیده اند. این فیلم سه قسمتی برای من نیز، چون دیگران، جالب بود. نوعی علاقه به مفهومی که فیلم سعی در بیانش داشت به شخصیت دان ویتو کورلئونه و دان مایکل کولئونه احساس می کردم. می دانستم که فیلم براساس کتابی به همین نام، نوشته ی ماریو پوزو آمریکایی سیسیلی الاصل، ساخته شده. زمان گذشت. سال ها بعد در انگلستان برای اولین بار با کتاب های ماریو پوزو رو شدم. شوق و کنجکاوی قدیم زنده شد و همه را یک جا خریدم. با احمق ها می میرند شروع کردم و با آخرین دان، که اکنون ترجمه ی آن را با نام آخرین پدر خوانده در دست دارید ادامه دادم، سپس پدر خوانده را خواندم، بعد امرتا، سیسیلی، چهارمین کا و صحنه ی تاریکی.برایم ثابت شد که خود رمان های به ظاهر داستانی ماریو پوزو بیش از هر مرجع دیگر گویا و ارزشمندد.

آخرین پدر خوانده-ماریو پوزو

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب رمان  و داستان کلیک کنید.

برای خرید کتب ادبیات کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.