تبیان، دستیار زندگی
آیا بازتاب نور از آینه مقعر می تواند تصویری تشكیل دهد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصویر حقیقی " چشمه نور نقطه ای " در آینه ‏مقعر

اگر یك منبع نور نقطه‏ای در مقابل آینه مقعر باشد، رفتار پرتوهای بازتابی نور از سطح آینه چگونه است؟

آیا بازتاب نور از آینه مقعر، می‏تواند تصویری تشكیل دهد؟

برای پاسخ به این سوال محل منبع نور نقطه‏ای را در مدل سازی زیر جابه جا كنید.

آیا می‏توانید محل منبع نور را طوری قرار دهید كه بازتاب نور از آینه به صورت همگرا در نقطه‏ای جمع شوند؟

آیا نقطه ‏ای كه پرتوهای بازتاب به آن می‏رسند مثل یك نقطه واقعی نورانی عمل می‏كند؟

جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید.

از چشمه نقطه ای ‏S١‎‏ ، یك دسته ‏پرتو شعاعی خارج می شود و گروهی از آن ها ‏به آینه می تابند. آزمایش نشان می دهد ‏كه كلیه این پرتو ها، در نقطه دیگر ‏S٢‎‏ به ‏یكدیگر می رسند و پس از آن، از هم جدا ‏می شوند. از دید گاه یك ناظر، ‏S٢‎‏ خود ‏مانند یك چشمه نور نقطه ای جدید رفتار می كند زیرا كه از آن نقطه، بی نهایت پرتو شعاعی منتشر می شود. ‏S٢‎‏ ، تصویر ‏S١‎‏ نامیده می شود.‏

تصویر حقیقی  چشمه نور نقطه ای در آینه ‏مقعر

از آن جا كه همه پرتو های بازتاب ‏شده، از ‏S٢‎‏ می گذرند، برای یافتن محل ‏تصویر چشمه ‏S١‎‏ ، رسم مسیر تنها دو پرتو ‏كافی است. ‏

برای سادگی، این دو پرتو با ‏استفاده از چهار خاصیت اساسی آینه های ‏مقعر انتخاب می شوند.‏

تصویر حقیقی  چشمه نور نقطه ای در آینه ‏مقعر

با کلیک در این جا به فیلم توجه کنید.

تصویر زیر آزمایش بالا را نشان می دهد.

تصویر حقیقی  چشمه نور نقطه ای در آینه ‏مقعر

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی