تبیان، دستیار زندگی
جنوب شرق *استخر آتش نشانی مساحت: 11× 20 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان 17 شهریور نبرد جنوبی * استخر اداره برق مساحت: 7×30 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان شهدا اداره برق * استخر اقبال مساحت: 11× 18 متر، مدیریت: د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی استخرهای استان تهران(جنوب شرق و جنوب غرب)


جنوب شرق

*استخر آتش نشانی

مساحت: 11× 20 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان 17 شهریور نبرد جنوبی

* استخر اداره برق

مساحت: 7×30 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان شهدا اداره برق

* استخر اقبال

مساحت: 11× 18 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : خیابان 17 شهریور پل آهنگ

* استخر ایران امروز

مساحت: 12× 12 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : میدان بهارستان

* استخر بانک تجارت

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان فرودس -، کوچه برلن

* استخر بانک ملی

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فردوسی بانک ملی

* استخر تختی خانی آباد

مساحت: 11× 22 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : شوش غرب ی- چهارراه خانی آباد

* استخر جهانپناه

مساحت: 12× 25متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : خیابان 17 شهریور – انتهای جهانپناه

* استخر حورتن

مساحت: 6× 13 متر، مدیریت: خصوصی -، سرپوشیده - : خیابان شیوا – سر آسیاب

* استخرسمیه

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان 17 شهریور – نرسیده به میدان خراسان

* استخر شرکت واحد

مساحت: 20× 8 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : مجاهدین اسلام جنب بیمارستان معیری

* استخر شهید پناهی

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان خیابان پاک تلفن:355566

* استخر شهید پناهی

مساحت: 8×12 متر، مدیریت: تربیت بدنی -، روباز - : میدان خراسان – خیابان پاک تلفن: 355566

* استخر شهید رستمی

مساحت: 13×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : مولوی، باغ فردوس روبروی کلانتری 16

* استخر فرجی

مساحت: 13×22 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان خاوران، روبروی اتابک

* استخر قدس

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : شهرزاد، آپارتمان قرمز

* استخر کوکاکولا

مساحت: 5×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان پبروزی - کوکاکولا

* استخر لاله

مساحت: 5×8 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان کوشک

* استخر مریم

مساحت: 9×4 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز –

*استخر موسوی

مساحت: 12× 30 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان 17 شهریور – ایستگاه ناصری

* استخر مهدکودک گلها

مساحت: 5×8 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان 17 شهریور – خیابان شهید احمدی

* استخر نیروی هوائی

مساحت: 12×30 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : خیابان پیروزی پشتیبانی مرکز نیروی هوائی

* استخر همایون

مساحت: 12×30 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان افسریه – 20 متری

* استخر حقیقت

مساحت: 5×10 متر، مدیریت: خصوصی -، روباز - : خیابان نبرد کوچه حقیقت پلاک 62 تلفن: 3137624

جنوب غرب

* استخر آتش نشانی

مساحت: 10× 33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : میدان حسن آباد ایستگاه حسن آباد

* استخر بانک ملی جنوب

مساحت: 12× 32 متر، مدیریت دولتی - : خیابان فدائیان اسلام انبار کل بانک ملی

* استخر پایگاه هوائی آذری

مساحت: 12×13 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : سه راه آذری جنب بوتان گاز

* استخر دانشگاه تکنولوژی هوائی

مساحت: 18× 32 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : فرودگاه مهرآباد ، معراج استخر دانشگاه

* استخر راه آهن (1)

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

* استخر راه آهن (2)

مساحت:7 ×14 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شوش – میدان راه آهن

* استخر ربطی

مساحت: 14×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان سینا- خیابان قزوین – خیابان شهید محبوب

* استخر سیزده آبان (1)

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی –خیابان سیزده آبان – باشگاه صدری

* استخر شرکت واحد

مساحت: 22× 10 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان فدائینان اسلام – شرکت واحد

* استخر شماره 12

مساحت: 10×20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد ایستگاه پل پنجهزار دستگاه

* استخر شهدای هویزه

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: تربیت بدنی-، روباز - : خیابان شهید رجائی – خیابان طباطبائی – روبروی شرکت واحد

* استخر 17 شهریور

مساحت: 16× 33متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : نازی آباد – بازار دوم پارک 17 شهریور

* استخر شهید معتمدی کارگران

مساحت: 25×50 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان خزانه بخارائی

* استخر کانون ابوذر

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

*استخر کانون بعثت

مساحت: 16× 33 متر، مدیریت: دولتی ، سرپوشیده - : اتوبان بعثت، ترمینال جنوب ، ضلع شمالی پارک بعثت

* استخر کانون حر

مساحت: 10×18 متر، مدیریت: دولتی-، روباز - : میدان راه آهن کانون حر روبروی پلیس انتظامی

* استخر کانون فرهنگی سلمان

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان نواب – خیابان سینا – کوچه یخچال

* استخر گمرک شماره (1)

مساحت: 10×18 متر، مدیریت: دولتی -، : فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

* استخر گمرگ شماره (2)

مساحت: 13× 16 متر، مدیریت: دولتی -،: فرودگاه مهرآباد – کوی کارمندان گمرک

* استخر مجموعه بهاران

مساحت: 16×33 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : جاده ساوه - وصف نار – سه راه ولیعصر

* استخر مرغوبکار(1)

مساحت: 20× 50 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

* استخر مرغوبکار(2)

مساحت: 10× 20 متر، مدیریت: دولتی -، روباز - : خیابان شهید رجائی کوی ولیعصر

* استخر منطقه هوائی مهرآباد

مساحت: 12× 25 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : سرآسیاب مهرآباد پایگاه یکم شکاری

* استخر نوروز آباد

مساحت: 12×25 متر، مدیریت: دولتی -، روباز –

* استخر ورزشگاه بهمن

مساحت: 16× 22 متر، مدیریت: دولتی -، سرپوشیده - : میدان بهمن – فرهنگسرای بهمن

* استخر هواپیمائی هما

مساحت: 12×33 متر، مدیریت: دولتی- سرپوشیده -: فرودگاه مهرآباد باشگاه هواپیمائی هما

معرفی استخرهای استان تهران ( شمال شرق و شمال غرب)

معرفی استخرهای استان تهران ( اسلامشهر و شمیرانات)