تبیان، دستیار زندگی
یک موش کور ۱۴ سانتی می تواند در یک شب تونلی به طول ۹۱/۴ متر حفرکند. لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف میاندازد. یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دنیای خاکستری

یک موش کور ۱۴ سانتی می تواند در یک شب تونلی به طول ۹۱/۴ متر حفرکند.

موش کور

لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف میاندازد.

شتر لاما

یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد.

مار کبری

گربهقادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد.

گربه

روباه همه چیز راخاکستری می بیند.

روباه

تنها حیوانی که نمی تواند شنا کند شتراست.

شتر

۸۰ ٪ موجودات دنیا را حشرات تشکیل داده اند.

حشرات
حشرات

یک قطره آب دارای ۱۰۰ میلیارد اتماست.

آب

۲۰۰ میلیون موجودزنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آن ها است.

انسان

ساعت اتمی ساخته اند که در ۴۰۰ میلیون سالیک ثانیه هم تغییر نمی کند.

ساعت
گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

حقایقی در مورد خورشید

گوریل ها هم امضاء دارند!

مورچه ها خمیازه می کشند!

خوردن بازوان ممنوع!

عمر مفید در کف دست

حقایقی در مورد فیل ها

زبان،قوی ترین ماهیچه

کوچکترین حیوانات جهان

زبان کروکودیل

جانوران رکورد دار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.