تبیان، دستیار زندگی
در بعضی سالن های غذاخوری یا پیرایشگاه ها از دو آینه بزرگ استفاده می كنند كه در مقابل یكدیگر قرار گرفته و موازی یكدیگرند. تصویر در این آینه ها چگونه خواهد بود؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دو آینه تخت موازی با هم‏

در بعضی سالن‏ های غذاخوری یا پیرایشگاه ها از دو آینه بزرگ استفاده می‏كنند كه در مقابل یكدیگر قرار گرفته و موازی یكدیگرند. تصویر در این آینه‏ها چگونه خواهد بود؟

اگر پرتوی نوری به یكی از این آینه‏ها بتابد بازتاب آن چه مسیری را طی می‏كند؟

با کلیک در اینجا به فیلم توجه كنید.

مطابق شكل زیر ، هرگاه‎ ‎‏ یك پرتـو‏‎‎‏ نور ‏‏( یا یك دسته پرتو )‏‎ ‎به دو آینه تخت موازی با هم ‏بتابد، پس از چند بار بازتاب، نور موازی با مسیر ‏اولیه خارج می شود.‏‏

دو آینه تخت موازی با هم‏دو آینه تخت موازی با هم‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی