تبیان، دستیار زندگی
اگر با میكروسكوپ به سطح یك جسم مات نگاه كنیم ، خواهیم دید كه این سطح ، نا هموار و دارای پستی و بلندی های بسیار است . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب نور از سطوح مات‏

اغلب‏ ‏اجسام‏ ‏پیرامون‏ ‏ما ‏،‏ ‏اجسامی‏ ‏با‏ ‏سطوح‏ ‏مات‏ ‏و‏ ‏غیر‏ ‏صیقلی‏ ‏هستند‏.‏‏ ‏وقتی‏ ‏از‏ ‏چشمه‏ ‏ای‏ ‏به‏‏آن ها‏‏ نور ‏می‏‏تابد‏،‏‏این‏ ‏سطوح‏ ‏نور‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏همه‏ ‏جهات‏ ‏پراكنده‏ ‏می‏ ‏كنند‏.‏‏ ‏همین‏ ‏رفتار‏ ‏باعث‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏این‏ ‏سطوح‏ ‏از‏ ‏جهت‏ ‏های‏ ‏گوناگون‏ ‏قابل‏ ‏دیدن‏ ‏باشند‏.

‏ در شكل مقابل، نور چراغ مطالعه كتاب را ‏روشن كرده و این دو نفر می توانند كتاب را ببینند.پس بازتاب نور از هر نقطه از كتاب به گونه ای است كه ‏هم به چشم نفر اول می رسد و هم به چشم نفر دوم.‏

بازتاب نور از سطوح مات‏

بازتاب پرتو های نور توسط یك سطح صاف و صیقلی ( آینه)، فقط در یك جهت است.‏

بازتاب نور از سطوح مات‏

بازتاب نور از سطوح مات‏

بازتاب پرتو های نور توسط یك سطح مات،درجهات بی شماری پراكنده می گردد.‏

بازتاب نور از سطوح مات‏

شكل مقابل، رفتار یك دسته پرتو موازی را در برخورد باجسم ماتی نشان می دهد. ‏

اگر با میكروسكوپ به سطح یك جسم مات نگاه كنیم،‏خواهیم دید كه این سطح،نا هموار و دارای پستی و بلندی های ‏بسیار است. این سطح از قطعات كوچك بی شماری ‏تشکیل شده است كه در كنار هم قرار گرفته اند. این قطعات، مانندآینه ‏هایی كوچك رفتار می كنند كه زاویه های متفاوتی نسبت به هم ‏دارند. وقتی یك دسته پرتو موازی به این سطح می تابد.‏ به علت تفاوت زاویه های برخورد نور با سطح ، پرتو ها به جهات مختلفی باز تاب می کنند.

در شكل های زیر منظره كوه و دریاچه‏ ای را مشاهده می‏ كنید. آیا می‏ توانید بگویید كه چرا در دریاچه آرام تصویر كوه دیده می‏ شود، ولی تصویر كوه در دریاچه متلاطم دیده نمی‏شود؟

بازتاب نور از سطوح مات‏بازتاب نور از سطوح مات‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی