تبیان، دستیار زندگی
وقتی یك دسته پرتو موازی به یك سطح صاف و صیقلی ( مثلا یك آینه ) می تابد ، باز تاب این پرتو ها به صورت یك دسته پرتو موازی خواهد بود . ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب نور‏

هنگامی كه نور به اجسام می تابد، سه حالت زیر اتفاق می افتد:

‏-‏ مقداری از نور از جسم عبور می كند. ( در مورد اجسام شفاف یا نیمه شفاف)‏

‏-‏ مقداری از نور جذب می شود. ( به گرما تبدیل می شود.)‏

‏-‏ مقداری از نور بازتاب (منعكس) می شود.‏

باز تاب نور از اجسام دو حالت دارد:‏

‏-‏ بازتاب نامنظم به همه جهات ( تقریبا همه اجسام به ویژه اجسام كدر )‏

‏-‏ بازتاب منظم و جهت دار ( آینه ها . یعنی سطوح صاف و صیقلی)‏

البته ممکن است تركیبی از این دوحالت فوق نیز روی دهد.

به مدل سازی زیر توجه كنید.

در این مدل سازی نور سفید (كه شامل ٧ رنگ است)  به سطح جسمی تابیده می شود. همچنین شما می‏توانید رنگ جسم و میزان پستی و بلندی آن را تغییر دهید. حال فعالیت‏های زیر را انجام دهید:

١- میزان پستی و بلندی را صفر نمایید. حال رنگ جسم را عوض كنید. نور بازتاب از جسم چه رابطه ای با رنگ جسم خواهد داشت؟

٢- در حالی كه رنگ را روی یك مقدار مشخص تنظیم و ثابت كرده ‏اید، میزان پستی بلندی را زیاد كنید. پرتوی بازتاب چگونه است؟ چه رابطه‏ای بین میزان پستی و بلندی و پراكندگی نور وجود دارد؟‌

رنگ جسم را سیاه كنید. ( راست ترین رنگ در مجموعه رنگ ها ) بازتاب نور چگونه است؟

جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

بازتاب نور از آینه تخت‏بازتاب نور‏

وقتی یك دسته پرتو موازی به یك سطح ‏صاف و صیقلی ( مثلاً یك آینه ) می تابد ، باز تاب این ‏پرتو ها به صورت یك دسته پرتو موازی خواهد بود.‏

بازتاب نور‏

ولی هنگامی كه یك دسته پرتو موازی به ‏سطح نا صاف و كدر می تابد، بازتاب این پرتو ها به ‏صورت پرتوهایی خواهد بود كه به جهات مختلف ‏پراكنده می شوند.‏

برای تحلیل پدیده باز تاب نور ، ابتدا بازتاب پرتو نور توسط یك آینه تخت بررسی می شود.‏

در مدل سازی زیر، پرتو نور و بازتاب آن را از یك آینه ‏تخت مشاهده می کنید. اگر در محل برخورد پرتو با آینه، خط ‏عمودی بر آینه رسم شود، زاویه بین پرتو تابش با خط عمود، زاویه تابش و زاویه بین پرتو باز تاب شده و خط عمود ،زاویه بازتابش  نامیده می شود.‏

با ماوس زاویه تابش را تغییر دهید چه تغییری در پرتو بازتاب حاصل می شود؟

آزمایش با آینه تخت نشان می دهد كه این دو زاویه ‏با هم برابرند.‏

بازتاب نور‏بازتاب نور‏

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان-تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی