تبیان، دستیار زندگی
زاویه شكست نور نه تنها به زاویه تابش بستگی دارد ،بلكه به رنگ نور تابیده شده نیز مرتبط می باشد . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عبور نور سفید از تغییر متوازی السطوح

عبور نور سفید از تغییر متوازی السطوح

در درس گذشته مشاهده نمودید كه وقتی نور تك رنگ وارد تیغه متوازی السطوح می شود، پس از دو شكست از تیغه خارج می شود و پرتوی خروجی موازی پرتوی ورودی می باشد. اما اگر نور سفید (كه مخلوطی از رنگ هاست) به تیغه بتابد، برای پرتوها خروجی چه اتفاقی می افتد؟

به دقت به مدل سازی زیر توجه كنید. دراین مدل سازی نور سفید به تیغه تابیده است. پرتوهای شكست چگونه اند؟

زاویه تابش را تغییر دهید برای پرتوهای شكست چه اتفاقی می افتد؟

حال نور تابیده شده را روی تك رنگ تنظیم كنید (morochromatic)، سپس زاویه تابش را تغییر دهید، به دقت به زاویه شكست و اندازه آن توجه كنید. حال زاویه تابش را روی مقدار خاصی ثابت كنید و رنگ نور تابیده شده را عوض كنید آیا زاویه شكست به رنگ بستگی دارد؟‌ ( به دقت به عدد زاویه شكست توجه كنید. )

جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید و فایل index را باز کنید.

از این مدل سازی می توان نتیجه گرفت زاویه شكست نور نه تنها به زاویه تابش بستگی دارد ،بلكه به رنگ نور تابیده شده نیز مرتبط می باشد.

حال به مدل سازی زیر توجه كنید. بر روی تیغه متوازی السطوح به طور دائم تقه نموده و با حركت دادن موشواره آن را بچرخانید پرتوی نور خروجی چگونه است؟

جهت مشاهده مدل سازی این جا را کلیک کنید و فایل index را باز کنید.

از مدل سازی فوق می توان نتیجه گرفت که نور سفید در عبور از تیغه متوازی السطوح به صورت طیف خارج می شود. البته بایستی این نكته یادآوری شود كه میزان تفكیك رنگ نور سفید در تیغه متوازی السطوح بسیار كم است و در آزمایشگاه به سختی قابل مشاهده است.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی