تبیان، دستیار زندگی
کلاف سردرگم حجاب در تلویزیون چادر یک ارزش یا ابزاری قابل تبدیل بهره‌مندی بازیگران و مجریان از پوشش چادر در رسانه فراگیر و تأثیرگذار تلویزیون اگر با مؤلفه‌های ضروری و اصلی همراه نبوده و به ابزاری تبدیل شود که براحتی قابل تبدیل است به بدنه اجتماع صدم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وضعیت نابسامان حجاب در تلویزیون

وضعیت نابسامان حجاب در تلویزیون

بهره‌مندی بازیگران و مجریان از پوشش چادر در رسانه فراگیر و تأثیرگذار تلویزیون اگر با مؤلفه‌های ضروری و اصلی همراه نبوده و به ابزاری تبدیل شود که براحتی قابل تبدیل است به بدنه اجتماع صدمه زده و ارزشهای معنوی این پوشش اسلامی را کمرنگ خواهد کرد.

مردان پلیس برای تغییر چهره و شناخته نشدن، با لباس غیرفرم در جامعه و یا بین گروهی خاص ظاهر می شوند، به طور طبیعی خانمها نیز اگر ضرورت چنین کاری را احساس می کنند می بایست بدون لباس فرم این کار را انجام دهند، اما آیا چادر برای خانمهای پلیس لباس فرم است، یا پوشش؟ که به راحتی برداشته و کنار  گذاشته می شود؟

پوشش چادر نزد ایرانیان از حرمت و ارزش والایی برخوردار است . این ارزش اجازه نمی دهد از چنین پوششی به عنوان یک ابزار برای گذران امور مختلف کاری و زندگی استفاده کنیم. مسئله تأسف باری که متأسفانه اخیرا در رسانه ملی دیده می شود .

اخیرا تلویزون در ساخت سریالهای پلیسی فعال شده است و در این عرصه کارهایی را تولید و پخش می کند که جدای از بحث محتوایی و ساختاری آنها، حضور خانمهای پلیس ، حرکت نو، تازه و درخور ستایشی است که قابلیتها و توانائیهای حقیقی بانوان در عرصه های مختلف جمهوری اسلامی ایران را به درستی نشان می دهد .

اما آنچه در این میان سؤال برانگیز و تعجب آور است، تغییر چهره همین خانمهایی است که با پوشش چادر در محل کار حاضر می شوند.

اینکه خانمهای چادری به هنگام تحقیقات خود به راحتی این ضرورت را احساس می کنند که چادر را کنار گذاشته و در کنار همکاران مرد خود، با لباسی کاملا متفاوت در جامعه ظاهر شده و فعالیت کرده و باز پس از کار، در پوشش چادر قرار گیرند، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت .

مردان پلیس برای تغییر چهره و شناخته نشدن، با لباس غیرفرم در جامعه و یا بین گروهی خاص ظاهر می شوند، به طور طبیعی خانمها نیز اگر ضرورت چنین کاری را احساس می کنند می بایست بدون لباس فرم این کار را انجام دهند، اما آیا چادر برای خانمهای پلیس لباس فرم است، یا پوشش؟ که به راحتی برداشته و گذاشته می شود؟

در برخی برنامه های تلویزیونی نیز بنظر می رسد  چادر ابزاری برای فعالیت است . خانمی بعنوان مجری در یکی از شبکه های سیما بدون چادر فعالیت می کند و  همان خانم در شبکه ای دیگر با چادر ظاهر می شود!

وقتی در رسانه ، برنامه های مختلف و سریالها یک خانم در هر دو حالت با چادر و بدون چادر دیده می شود، فلسفه حجاب و بویژه چادر از بین می رود .

شک نیست که نباید احیانا به بهانه تغییر نگرش نسبت به حجاب و معرفی آن به عنوان پوششی راحت که مانع فعالیتهای روزمره نمی شود، منزلت این پوشش را در حد یک شنل تنزل داد .

پوشش چادر در فرهنگ ایرانی اسلامی دارای جایگاهی خاص است که نباید ناآگاهانه دستمایه قرار گرفته و از ارزشهای آن کاسته شود، این امر به باورهای جامعه لطمه خواهد زد.

وقتی پوشش چادر برای بازیگر یا مجری انتخاب می شود باید تمام وجوه معنوی و ارزشی آن در نظر گرفته شده و با توجه به همه آنها گزینه ها را انتخاب و به کار گرفت، نمی توان بنا به مصلحت خانمهای مجری را به چادر ترغیب و یا بازیگران را در موقعیتهای مختلف قرار داد .

بی تردید این فعالیتهای غیرکارشناسانه که از بی توجهی به بسیاری از اصول سرچشمه می گیرد، در دراز مدت به بدنه جامعه دینی لطمه خواهد زد .


تنظیم برای تبیان : مسعود عجمی