تبیان، دستیار زندگی
حاكم در مستدرك به سند خود از انس بن مالك و نیز ابن شهر آشوب در مناقب هم از او نقل كرده‏اند كه گفت: «درباره چهره فاطمه از مادرم پرسیدم و او پاسخ داد:گویى او همانند ماه شب چهارده یا خورشید زیر ابر بود،همانند خورشیدى بود كه از...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اوصاف ظاهرى

حاكم در مستدرك به سند خود از انس بن مالك و نیز ابن شهر آشوب در مناقب هم از او نقل كرده‏اند كه گفت:

«درباره چهره فاطمه از مادرم پرسیدم و او پاسخ داد:گویى او همانند ماه شب چهارده یا خورشید زیر ابر بود،همانند خورشیدى بود كه از زیر ابر بیرون آمده.پوست‏بسیار سفیدى داشت و شبیه‏ترین مردم بود به رسول خدا (ص) .

از عطاء بن ابى رباح نقل شده است كه گفت:«فاطمه دخت رسول خدا (ص) فربه مى‏نمود و نوك موى پیچیده‏اش روى دیدگانش مى‏افتاد.»در كتاب كشف الغمه نقل شده است كه یكى از وعاظ از فاطمه (ع) و امتیازات و فضایلى كه خداوند بدو داده یاد كرد و غرق در شادمانى شد و آنگاه این دو بیت را سرود:

-خورشید از روى شرم از (دیدن) نور درخشان او به سوى شفق گریخت.

-و غنچه از شرم از (دیدن) شمایل وى خود را در برگها پوشانید.بسیارى از كسانى كه این دو بیت را شنیدند،جامه بر تن چاك زدند و گریه و زارى سر دادند.

ابن عبد البر در استیعاب به اسانید خود از«عایشه ام المؤمنین‏»نقل كرده است كه گفت:«من هیچ كس را ندیدم كه از نظر سخن و گفتار (و در روایت دیگر) و ویژگیها و خوى و سیرت شبیه‏تر از فاطمه به رسول خدا (ص) باشد.چون فاطمه بر پیامبر وارد مى‏شد، آن حضرت برمى‏خاست و دستانش را بوسه مى‏داد و به وى خوشامد مى‏گفت.همچنان كه هرگاه پیامبر نزد فاطمه مى‏رفت،او با وى چنین مى‏كرد.»

در روایت ابو داود آمده است كه گفت:«چون فاطمه نزد پیامبر مى‏آمد،آن حضرت برمى‏خاست و دستش را مى‏گرفت و مى‏بوسید و او را در جاى خویش مى‏نشاند.پیامبر نیز هرگاه بر فاطمه وارد مى‏شد،او برمى‏خاست و به سوى حضرتش مى‏رفت و دستش را بوسه مى‏داد و در جاى خویش مى‏نشانیدش.»

حاكم در مستدرك به سند خود از عایشه ام المؤمنین نقل كرده است كه گفت:«هیچ كس را ندیدم كه از نظر گفتار و سخن،از فاطمه به رسول خدا (ص) شبیه‏تر باشد.هنگامى كه فاطمه بر پیامبر وارد مى‏شد آن حضرت به وى خوشامد مى‏گفت و برمى‏خاست و دستش را مى‏گرفت و مى‏بوسید و او را در جاى خویش مى‏نشاند.»حاكم گوید:«این حدیث‏بنا بر شرط شیخین صحیح است و آن دو این حدیث را اخراج نكرده‏اند.»

و هم او به سند خود از«عایشه‏»نقل كرده است كه گفت:«هیچ كس را از نظر گفتار و سخن از فاطمه به رسول خدا همانندتر ندیدم. چون وى بر پیامبر وارد مى‏شد آن حضرت به سویش برمى‏خاست و مى‏بوسیدش و به وى خوشامد مى‏گفت و دستش را مى‏گرفت و در جایگاه خویش مى‏نشاندش.فاطمه نیز هرگاه پیامبر بر او وارد مى‏شد به استقبال او مى‏رفت و دست‏حضرتش را مى‏بوسید.»

حاكم درباره این حدیث گوید:«این حدیث‏بنا بر شرط شیخین صحیح است.»

در شمارى از روایات آمده است كه فاطمه (س) چون راه مى‏سپرد،هیچ اختلافى میان راه رفتن او با راه رفتن پیامبر (ص) به نظر نمى‏آمد.

در كشف الغمه از ام سلمه،ام المؤمنین،روایت‏شده است كه گفت:«فاطمه دختر رسول خدا (ص) از نظر چهره شبیه‏ترین مردم به رسول خدا بود.»

منبع:

كتاب: سیره معصومان جلد 2، ص 10 تا 11

نویسنده: سید محسن امین

ترجمه: على حجتى كرمانى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.