تبیان، دستیار زندگی
فیبر نوری ، یك میله شیشه ای یا پلاستیكی شفاف نازك ، انعطاف پذیر و بلند است كه می تواند نوریك منبع را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل كند . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كاربرد هایی از پدیده بازتابش كلی

به شكل روبه رو توجه كنید. همان طور كه مشاهده می كنید پرتوی نور وارد محیط غلیظی شده است اما نمی تواند از آن خارج شود، شما فكر می كنید علت این پدیده چیست؟

كاربرد هایی از پدیده بازتابش كلی

در شكل بالا یك قطعه شفاف پلاستیكی نشان داده شده كه پرتو لیزر از سمت چپ واردآن شده و به سطح بالایی قطعه، برخورد كرده است. به علت بزرگتر بودن زاویه تابش از زاویه حد، نور از قطعه وارد هوا نشده و بازتاب نموده است. بازتاب های بعدی نیز به همین دلیل صورت می گیرد. شكل زیر، جریان آب را كه از یك ظرف به بیرون می ریزد نشان می دهد. پرتو نور لیزر با طی مسیری در درون آب ( با زاویه ای بزرگتر از زاویه حد ) به مرز مشترك آب با هوا می رسد و در اثر بازتاب های كلی پی در پی، نور در مسیر آب به پیش می رود.

كاربرد هایی از پدیده بازتابش كلیكاربرد هایی از پدیده بازتابش كلی

از این خاصیت در ساخت فیبر های نوری استفاده می شود. فیبر نوری، یك میله شیشه ای یا پلاستیكی شفاف نازك، انعطاف پذیر و بلند است كه می تواند  نور یك منبع را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل كند. در اشكال زیر نمونه ای از فیبر نوری نور را مشاهده می کنید.

كاربرد هایی از پدیده بازتابش كلی
كاربرد هایی از پدیده بازتابش كلی

با کلیک در اینجا به فیلم توجه كنید. در این فیلم چگونگی عبور نور در تیغه متوازی السطوح و فیبر نوری نشان داده شده است.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی