تبیان، دستیار زندگی
دو بیماری خطرناک همواره آدمی را تهدید می کند: بیماری جمود و بیماری جهالت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمود و جهالت در بیان استاد

شهید مطهری

از جمله خاصیتهای بشر افراط و تفریط است. انسان اگر در حد اعتدال بایستد  کوشش می کند زمان را با نیروی علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد، کوشش می کند خود را با مظاهر ترقی و پیشرفت زمان تطبیق دهد، و هم کوشش می کند جلو انحرافات زمان رابگیرد و از همرنگ شدن با آنها خود را بر کنار دارد. اما متاسفانه همیشه این طور نیست. دو بیماری خطرناک همواره آدمی را در این زمینه تهدید می کند: بیماری جمود و بیماری جهالت. نتیجه بیماری اول توقف و سکون و بازماندن از  پیشروی و توسعه است، و نتیجه بیماری دوم سقوط و انحراف است.

نظام حقوق زن در اسلام -استاد شهید مرتضی مطهری

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید کتب دفاع مقدس کلیک کنید.