تبیان، دستیار زندگی
چرا در نواحی كه ماهی با نیزه شكار می شود. همیشه شكارچیان نیزه را به موقعیتی پایین تر از محلی كه ماهی را مشاهده می كنند ، می زنند ؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

‏عمق ظاهری

چرا در نواحی كه ماهی با نیزه شكار می شود. همیشه شكارچیان نیزه را به موقعیتی پایین تر از محلی كه ماهی را مشاهده می كنند، می زنند؟

‏عمق ظاهری

چرا درشكل زیر مسیر نی در آب شكسته به نظرمی آید و به ظاهر كمی بالاتر به نظر می رسد؟

‏عمق ظاهری

به مدل سازی زیر توجه كنید. سعی كنید مقدار آب را با تقه زدن روی water depth تغییر دهید. ماهی به نظر در چه موقعیتی مشاهده می شود؟

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

در این پدیده پرتوهای نور ماهی از آب وارد هوا شده لذا طوری منحرف می شوند كه از خط عمود بر سطح دور شوند. اما چشم همیشه عادت دارد اجسام را در مسیر مستقیم مشاهده كند. لذا ماهی كمی بالاتر به نظر می آید.

در اینجا کلیک کنید و به فیلم توجه كنید. چرا كارت بالاتر به نظر می رسد؟

اگر ماهی از داخل آب به دنیای بیرون نگاه كند اشیاء اطراف خود را چگونه می بیند؟ برای سادگی اشیاء بیرون آب را یك مستطیل در نظر گرفته ایم.

سعی كنید شی (object)را جابه جا كنید و از دید ماهی به دنیای اطراف نگاه كنید! ( آنچه که ماهی مشاهده می کند(image) می باشد. )

جهت مشاهده مدل سازی اینجا را کلیک کنید و فایل index را بازکنید.

همان طور كه مشاهده می كنید، تصویر دورتر از شی به نظر می رسد و هم چنین تغییر شكل نیز می یابد. در ضمن شما می توانید فاصله چشم های ماهی را نیز تغییر دهید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان- تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی