تبیان، دستیار زندگی
نکته مهمی که در زمینه روابط میان دوستان، تذکر آن و توجه به آن بسیار مهم است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتدال در دوستی

قدم قدم ، تا رفاقت

نکته مهمی که در زمینه روابط میان دوستان، تذکر آن و توجه به آن بسیار مهم است حد نگه داشتن در دوستی است. همواره باید به این اصل توجه داشت که « کل سر جاوز الاثنین شاع ». پس نباید همه اسرار خود را برای دوستان، هر چند دوستان بسیار نزدیک، فاش کرد، زیرا هر دوستی ای ممکن است روزی به دشمنی تبدیل شود. به همین دلیل، امامان معصوم (ع) سفارش کرده اند که اسرار خود را برای دوستان فاش نکنید، مگر مسائلی را که اگر دشمنان شما نیز از آنها مطلع شوند، ضرری نداشته باشد. امام علی (ع) می فرماید: دوستت را چندان دوست مدار! مبادا که روزی دشمنت شود و دشمنت را چندان کینه مورز که بود روزی دوستت گردد.

آیین زندگی - احمد حسین شریفی

برای خریداشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.