تبیان، دستیار زندگی
در حالت تمرکز فکر، با تلقین و تصور می توانید ضمیر نا خود آگاه خود را تحت تاثیر قرار دهید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاثیر تلقینات

قطره آب

سعی کنید این اعتقاد را پیدا کنید که در حالت تمرکز فکر، با تلقین و تصور می توانید ضمیر ناخودآگاه خود را تحت تاثیر قرار دهید. اگر اعتقاد به تحت تاثیر قراردادن ضمیر نا خود آگاه بوسیله تلقین و تصور و تجسم در شما وجود بیاید، بهتر و سریع تر می توانید ضمیر ناخود آگاه خود را تحت تاثیر قرار دهید و موفق تر خواهید بود. باید به این حقیقت اعتقاد پیدا کنید که تلقین یک واقعیت است و همه افراد تحت تاثیر تلقینات قرار می گیرند.

اسرار موفقیت در درس و امتحانات و زندگی - واحد تحقیقاتی گل نرگس.

برای خرید کتاب اسرار موفقیت در درس و امتحانات و زندگی کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.