تبیان، دستیار زندگی
شد هفتمین‌ دوره‌ رقابتهاى‌ کشتى‌ فرنگى‌ قهرمانى‌ پیشکسوتان‌ جهان‌ سال‌ 2005 - بلگراد با قهرمانى‌ روسیه‌ به‌ پایان‌ رسید. این‌ پیکارها با حضور 237 کشتى‌گیر از 30 کشور جهان‌ همچون‌ روسیه، ترکیه، بلغارستان، لهستان، آذربایجان، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایران با 25مدال نایب قهرمان کشتی فرنگی جهان شد

هفتمین‌ دوره‌ رقابتهاى‌ کشتى‌ فرنگى‌ قهرمانى‌ پیشکسوتان‌ جهان‌ سال‌ 2005 - بلگراد با قهرمانى‌ روسیه‌ به‌ پایان‌ رسید. این‌ پیکارها با حضور 237 کشتى‌گیر از 30 کشور جهان‌ همچون‌ روسیه، ترکیه، بلغارستان، لهستان، آذربایجان، اوکراین، ایتالیا، گرجستان، فرانسه، چک‌ و... برگزار شد که‌ در خاتمه، پیشکسوتان‌ فرنگى‌کار کشورمان‌ موفق‌ شدند مقام‌ نایب‌ قهرمانى‌ خود را تکرار کنند.

فرنگى‌کاران‌ باتجربه‌ و جسور ایرانى‌ با اینکه‌ قهرمانى‌ را به‌ روسها واگذار کردند، ولى‌ بسیار بهتر از روسیه‌ نتیجه‌ گرفتند (به‌ نسبت‌ تعداد نفرات‌ شرکت‌ دهنده) زیرا روسها با 64 کشتى‌گیر در بلگراد حضور یافته‌ بودند و تنها 4 مدال‌ طلا گرفتند ولى‌ ایران‌ با 37 کشتى‌گیر موفق‌ به‌ کسب‌ 7 مدال‌ طلا شد. روسها 11 مدال‌ نقره‌ و 18 مدال‌ برنز کسب‌ کردند که‌ سپیدموهاى‌ کشورمان‌ به‌ دلیل‌ تعداد نفرات‌ کمتر، تنها موفق‌ شدند 7 مدال‌ نقره‌ و 11 مدال‌ برنز به‌دست‌ آورند.

تیم‌هاى‌ روسیه، ایران، اوکراین‌ به‌ ترتیب‌ با کسب‌ 4 طلا، 11 نقره، 18 برنز و 283 امتیاز، 7 طلا، 7 نقره، 11 برنزو 221 امتیاز، 5 طلا، 2 نقره، 7 برنز و 124 امتیاز عناوین‌ اول‌ تا سوم‌ را از آن‌ خود ساختند.

پیش‌ از این‌ نیز فرنگى‌کاران‌ پیشکسوت‌ کشورمان‌ در سالهاى‌ 2002، 2003 و 2004 کرواسی، اوکراین‌ و فنلاند نیز به‌ نایب‌ قهرمانى‌ رسیده‌ بودند.

در روز پایانى‌ این‌ پیکارها محمدرضا فتحی، شاهپور مقربى‌ و حسین‌ گلابى‌ سنگین‌ وزنهاى‌ گروه‌هاى‌ سنى‌ مختلف‌ موفق‌ به‌ کسب‌ مدال‌ طلا شده‌ و کیومرث‌ آیت‌ پناه‌ نیز به‌ مدال‌ نقره‌ رسید. جعفرلو، حبیبی، مقدم‌ و مرزبان‌ دیگر نمایندگان‌ کشورمان‌ در اوزان‌ مختلف‌ گروه‌هاى‌ سنى‌ دیگر نیز موفق‌ به‌ کسب‌ مدال‌ برنز شدند تا به‌ این‌ ترتیب‌ کاروان‌ کشتى‌ فرنگى‌ پیشکسوتان‌ با 25 مدال‌ و تکرار عنوان‌ نایب‌ قهرمانى‌ سالهاى‌ گذشته‌ خود با سربلندى‌ آماده‌ بازگشت‌ به‌ ایران‌ شوند.