تبیان، دستیار زندگی
انتشارات دانشگاه تهران در کتابی با عنوان «مرمت شهری» که تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است. از رژیم اشغال گر قدس تحت عنوان جعلی اسرائیل نام برده و حتی بیروت را هم جزء شهرهای آن معرفی کرده است!...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانشگاه تهران رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت؟

رژیم صهیونیستی

نابسامانی حوزه محتوایی کتب دانشگاهی به یکی از دغدغه های اصلی دانشگاهیان مبدل شده، متاسفانه با نظارت کمی که در این حوزه وجود دارد شاهد شکل گیری روابط خارج از ضوابط و عدم توجه به استعداد های علمی و توانمندی های اندیشمندان هستیم. این معضل تا جایی پیش رفته که باورهای اعتقادی جامعه را نیز هدف قرار داده است.

انتشارات دانشگاه تهران در کتابی با عنوان «مرمت شهری» که تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است. از رژیم اشغال گر قدس تحت عنوان جعلی اسرائیل نام برده و حتی بیروت را هم جزء شهرهای آن معرفی کرده است!...

به گزراش سرویس دانشگاه جهان انتشارات دانشگاه تهران در کتابی با عنوان «مرمت شهری» که تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است. از رژیم اشغال گر قدس تحت عنوان جعلی اسرائیل نام برده و حتی بیروت را هم جزء شهرهای آن معرفی کرده است!... این موضوع در حالی اتفاق می افتد که عدم نظارت بر کتب دانشگاهی در محتوای دروس سایر دانشگاه ها نیز مشاهده می شود، دانشگاه پیام نور در کتاب «خواندن و درک مفاهیم» رشته زبان انگلیسی، درس 14 صفحه 181 نیز وجود کشوری به نام فلسطین تکذیب شده است و آن را جزیی از اردن و مصر می داند.

شایسته است مسولان توجه جدی نسبت به نظارت بر محتوای کتب چاپی و شایسته سالاری در انتخاب کتب و مولفان در عوض توجه به باند بازی و مافیای تالیف و چاپ کتب داشته باشند.

تنظیم:س.آقازاده