تبیان، دستیار زندگی
آمونیوم دی کرومات ، جامدی کریستالیست که در دمای اتاق به رنگ نارنجی می باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آتش فشانی از آمونیوم دی کرومات

آتشفشانی از آمونیوم دی کرومات
زمانی که آمونیوم دی کرومات تجزیه می شود، چه واکنشی اتفاق می افتد؟

آتشفشانی از آمونیوم دی کرومات

آمونیوم دی کرومات آتشفشانی از آمونیوم دی کرومات، جامدی کریستالیست که در دمای اتاق به رنگ نارنجی می باشد. این ماده می تواند تا رسیدن به دمای زیادی گرم شود. برای مثال در حالتی که از یک چراغ بنزن برای سوزاندن استفاده شود.

برای مشاهده فیلم این جا کلیک کنید.

در نتیجه با جذب گرما، آمونیوم دی کرومات نارنجی رنگ بر طبق واکنش زیر تجزیه می شود :

آتشفشانی از آمونیوم دی کرومات

و در نهایت آتش فشانی با دانه های جامد سبزرنگ متمایل به سیاه ایجاد خواهد شد( ماده ای تحت عنوان اکسید کروم ااا یا تری اکسید دی کروم آتشفشانی از آمونیوم دی کرومات )

برای مشاهده فیلم این جا کلیک کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان

تهیه و تنظیم: طیبه موسیوند