تبیان، دستیار زندگی
طلاق آفت شده بر اهل ایران/ مگر دین رفته از بین جوانان/ عروسی گشته اینک یک بهانه/ که خالی گشته از هر دو خزانه/ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

2مرغ عشق یا 2غاز!(طنز)
2مرغ عشق یا 2غاز!(طنز)

طلاق آفت شده بر اهل ایران
مگر دین رفته از بین جوانان
عروسی گشته اینک یک بهانه

که خالی گشته از هر دو خزانه

همش از مهر میگوییم و تجهیز

تفاهم ارزشش گردیده بس ریز

اگر آید یکی بر خواستگاری

بپرسد دختره از فرش و گاری

پسر هم چشم می دوزد به دختر

زپا آغاز کرده تا نوک سر

همین ها گشته موضوع تفاهم

دگر اخلاق و دین گردیده است گم

سوالات این زمان از پول و مال است

عروسی هم بسان عشق و حال است

 به دنبال هم آنها رفته بازار

وسایل را خریده کرده اند بار

گرانی را به جان خود خریده

به چانه جامه از تن هی دریده

یکی دنبال یخچال و فریزر

یکی دنبال فرش وتشتک و فر

2مرغ عشق یا 2غاز!(طنز)

یکی دنبال دیگ و چند کاره

یکی دنبال دیش و ماهواره

به نقدی و به چک در توی بازار

همی سر کج نموده با دلی زار

خریده بعد برده آن  به سختی

به چینده در اتاق بهر پاتختی

سپس هم  جمع میگردند بسیار

خورند شام گران در توی تالار

سپس با بوق و قر، رقص و ترانه

برند بر حجله آنان را شبانه

ولی چون صبح اول گشت آغاز 

دو مرغ عشق می گردند چون غاز

همش دعوا و جیغ و داد و بیداد

تمام خاطرات را برده از یاد

شناخت از دیگری چون باشدی کال

شود بر این دو تن این بخت و اقبال

نصیحت میکنم اینک شما را

کنم تقدیمتان اینک دوا را

نباشد بد خرید و جشن و تالار

نباشد بد ولیمه شام و ناهار

2مرغ عشق یا 2غاز!(طنز)

ولی این ها فقط رنگ و لعاب است

بدون دین دنیا مان خراب  است

اگر خواهی بیابی همسری نیک

مباش تنها به فکر آدمی شیک

برو دنبال فردی صاحب اخلاق

چه لاغر باشد او یا فربه و چاق

چو چاقی حل شود با یک ترد میل

به دارو میشود لاغر چنان پیل

ولی اخلاق و ریشه کیمیا است

ملات و کسب از  دین و نیا است

بکن اخلاق را شرط و علامت

بگو میخواهم از همسر نجابت

سپس دنبال کن دیگر خصایل

چنین خواهد شود دین تو کامل

بدان در نزد پیغمبر چنین است

طلاق از بد ترین احکام دین است

محسن سید اسماعیلی-تبیان

تنظیم برای تبیان: زهره سمیعی - بخش ادبیات تبیان