تبیان، دستیار زندگی
محرم‌ نویدکیا اولین‌ گل‌ خود را پیراهن‌ بوخوم‌ به‌ ثمر رساند محرم‌ که‌ در میانه‌ زمین‌ این‌ تیم‌ زوج‌ قدرتمندى‌ را با داریوژ وژ کاپیتان‌ کهنه‌کار بوخوم‌ تشکیل‌ دادند، در دیدار مقابل‌ پرتال‌(WSV) در دقیقه‌ 11 گلزنى‌ کرد و 22...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین‌ گل‌ آلمانى‌ نویدکیا

محرم‌ نویدکیا اولین‌ گل‌ خود را پیراهن‌ بوخوم‌ به‌ ثمر رساند محرم‌ که‌ در میانه‌ زمین‌ این‌ تیم‌ زوج‌ قدرتمندى‌ را با داریوژ وژ کاپیتان‌ کهنه‌کار بوخوم‌ تشکیل‌ دادند، در دیدار مقابل‌ پرتال‌(WSV) در دقیقه‌ 11 گلزنى‌ کرد و 2296 تماشاگرى‌ که‌ در ورزشگاه‌ حاضر بودند او را تشویق‌ کردند، محرم‌ در نیمه‌ دوم‌ یک‌ فرصت‌ گلزنى‌ دیگر هم‌ داشت‌ که‌ ضربه‌ او با کمترین‌ فاصله‌ از کنار دروازه‌ حریف‌ بیرون‌ رفت.

بوخوم‌ در پنج‌ دیدار گذشته‌ خود تمام‌ حریفان‌ را با شکست‌ مواجه‌ کرده‌ است، این‌ تیم، پرتال‌ را با نتیجه‌ دو بر یک‌ برد تا نشان‌ دهد براى‌ بازگشت‌ به‌ بوندس‌لیگا نقشه‌هاى‌ زیادى‌ در سر دارد.